Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα επιμελητήρια

By on 30/11/2005

Ο υπ. Ανάπτυξης, Δ. ΣιούφαςΤο πρώτο δεκαπενθήμερο του Iουνίου 2006 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στα επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Οι εκλογές, που επρόκειτο να γίνουν το Δεκέμβριο, αναβάλλονται με διάταξη που περιέλαβε ο υπουργός Aνάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, στο νομοσχέδιο για το εμπορικό μητρώο και την επιμελητηριακή νομοθεσία, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Η αναβολή δίνεται προκειμένου οι εκλογές να διεξαχθούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα επιμελητήρια, ενώ με άλλες διατάξεις καθιερώνεται το Γενικό Eμπορικό Mητρώο. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται απλοποιημένο πλαίσιο υποδοχής οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από μέλη της E.E. και τρίτες χώρες, ενώ αναδιαρθρώνονται τα επιμελητήρια με την προσθήκη τμημάτων για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Εκσυγχρονισμός και βελτιώσεις

Με την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού Μητρώου):
* Ενοποιείται και απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης κάθε εμπορικής δραστηριότητας, η οποία καθίσταται περισσότερο παραγωγική και γόνιμη όπου ασκείται,
* Θεσμοθετείται σύστημα κανόνων και αρχών, το οποίο διέπει την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας υπό καθεστώς διαφάνειας και εμπεδώνει την ασφάλεια των εν γένει συναλλαγών,
* Εκπληρώνονται οι απαιτήσεις δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά τον πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο, σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες 2003/58 ΕΚ και 1968/51 ΕΟΚ του Συμβουλίου,
* Τίθεται υπό καθεστώς προστασίας και ασφάλειας δικαίου η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα,
* Καταπολεμάται η γραφειοκρατία με την εισαγωγή και χρήση ηλεκτρονικών μηχανισμών,
* Εξασφαλίζεται, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις που διέπουν τα Επιμελητήρια, η δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων με μία στάση,
* Αναβαθμίζεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων, με την υποχρεωτική συμμετοχή στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των φορέων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και επιφυλάσσονται στα Επιμελητήρια δράσεις και πρωτοβουλίες επωφελείς για την εθνική οικονομία,
* Καθιερώνεται απλοποιημένο και ελκυστικό πλαίσιο υποδοχής στην χώρα μας, οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες, ευνοείται το επιχειρηματικό κλίμα και ενθαρρύνονται επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.

Το Γ.Ε.ΜΗ. οργανώνεται και τηρείται σε ένα πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, κάθε εμπορική δραστηριότητα και διοικητική δράσης. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται η οργάνωση και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

www.tera.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar