Ξεκίνησε η περιβαλλοντική αποκατάσταση σε παράνομες χωματερές της Μακεδονίας

By on 31/03/2006

Ξεκίνησαν στη Δυτική Μακεδονία τα έργα αποκατάστασης στους πρώτους έξι από τους διακόσιους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, οι οποίοι έκλεισαν μετά τη λειτουργία νόμιμου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) μεταξύ Κοζάνης και ΠτολεμαÀδας τον Ιούλιο του 2005.

Έργα αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε συνολικά 39 χωματερές υψηλής επικινδυνότητας και προβλέπουν την κάλυψη των περιοχών αυτών με χώμα και την εκτέλεση κατάλληλων τεχνικών έργων για την αποφυγή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: