Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

By on 30/11/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η γλώσσα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ταυτότητας ενός λαού και το πιο χρήσιμο εργαλείο της επικοινωνιακής διαδικασίας. Η σωστή χρήση της συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, ενισχύει τη πνευματική συγκρότηση του ατόμου και διασφαλίζει την ποιοτικότερη επικοινωνία των ατόμων.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προσβλέποντας προς αυτήν την κατεύθυνση και στο πλαίσιο της προσπάθειας της για τη στήριξη των Σχολικών Βιβλιοθηκών του Νομού εξασφάλισε την προμήθεια του πολυτίμου βιβλίου «Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας» του φιλολόγου καθηγητή κ. Στέλιου Δ. Γκόγκου και προέβη στην αποστολή του σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Κοζάνης.
Το «Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας» αποτελεί ένα ουσιαστικό εγχειρίδιο της Γλώσσας μας με παραδείγματα, κανόνες, ασκήσεις και πίνακες. Σκοπός του είναι να βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει το λειτουργικό χαρακτήρα του συντακτικού φαινομένου, να γνωρίσει την πλαστικότητα και την ομορφιά της γλώσσας μας και να την αγαπήσει. Παράλληλα επιδιώκεται να αποτελέσει ένα μεθοδικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο και ένα βιβλίο χρήσιμο σε όλους, όσοι ασχολούνται με τη σύνταξη του Νεοελληνικού λόγου.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar