Από την 1η έως και τη 10η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις

By on 26/01/2006

Από την 1η έως και τη 10η Φεβρουαρίου καλούνται οι απόφοιτοι Λυκείου να καταθέσουν αίτηση στα ενιαία Λύκεια που βρίσκονται πλησιέστερα στον τόπο διαμονή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Στην ίδια προθεσμία πρέπει και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Λκείων να καταθέσουν αίτηση εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα ή να είναι υποψήφιοι σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, καθώς και στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι για να εισαχθεί κάποιος θα πρέπει να έχει γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων.

www.kozani.net

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: