6ον) «Σμύρνη: Εκτύπωση ελληνικών εφημερίδων – Περιοδικών & Βιβλίων έως το 1922» Σταύρου Π. Καπλάνογλου

By on 29/05/2020

Στην προηγούμενη δημοσίευση για την Σμύρνη είδαμε το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης που έδιναν οι Σμυρνιοί στα παιδιά τους.
Δεν μπορεί παρά και το επίπεδο των εντύπων που κυκλοφορούσαν για την παροχή αυτής της εκπαίδευσης αλλά και οι ενημερώσεις μέσω των εντύπων των κατοίκων γενικώς να βρισκόταν σε ανάλογο επίπεδο.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Στη Σμύρνη, κάτω από πολλές αντίξοες συνθήκες, οικονομικές, λογοκρισίας και νομοθεσίας, που παρεμπόδιζαν την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος εκδιδόταν αξιόλογες και ενδιαφέρουσες εφημερίδες και περιοδικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Χρήστος Σολομωνίδης, στο κλασικό έργο του” Η δημοσιογραφία στη Σμύρνη, στην πρωτεύουσα της Μικρασιατικής Ελλάδας, ”από το 1831 μέχρι το 1922 εκδόθηκαν συνολικά 135 εφημερίδες και περιοδικά ποικίλου περιεχομένου (θρησκευτικού, ιστορικού, φιλολογικού κ.ά.).
Από αυτά σημαντικός αριθμός κυκλοφόρησε την τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα, τότε που ο Ελληνισμός της Σμύρνης αρχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς».

Το 1922 κυκλοφορούσαν τα παρακάτω έντυπα στην Σμύρνη.
ΑΜΑΛΘΕΙΑ
Η αρχαιότερη Ελληνική εφημερίδαμε κυκλοφορία σε ημερήσια βάση 2.000-2.500 φύλλων. Η Αμάλθεια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1838 διέγραψε πορεία 85 χρόνων, τον τελευταίο στην Αθήνα το πρώτο έτος μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η έγκυρη συντηρητική εφημερίδα που εξυπηρέτησε πάντοτε εθνικούς σκοπούς,
ΑΡΜΟΝΙΑ
Ημερήσια. Εξεδόθη το 1921.
ΕΣΤΙΑ
. Είχε ημερήσια κυκλοφορία 1.000 φύλλα. Επιθετική εφημερίδα με πατριωτικούς σκοπούς. Εξεδόθη το 1913
ΘΑΡΡΟΣ
Είχε ημερήσια κυκλοφορία 1.000 φύλλων Ήταν παράρτημα της Αμάλθειας. Εξεδόθη το 1916ΚΟΠΑΝΟΣ
Είχε εβδομαδιαία κυκλοφορία 3-4.000 φύλλων. Έτος έκδοσης: 1912. Εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα.
ΚΟΣΜΟΣ
Μέχρι το 1917 εκδίδονταν ως περιοδικό. Από το 1918 εκδιδόταν ως ημερήσια εφημερίδα… με αριθμό ημερήσιας κυκλοφορίας 2.000 – 2.500 φύλλων.
ΠΑΤΡΙΣ
Είχε κυκλοφορία 500-600 φύλλα. Εξεδόθη κατά το 1918.
ΣΜΥΡΝΙΟΣ
Έτος έκδοσης: 1928. Σατυρική εβδομαδιαία εφημερίδα.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Κυκλοφορούσε σε 2.000 φύλλα εντός της Σμύρνης. Εξεδόθη κατά το 1914. .
Εκυκλοφόρησαν και οι εφημερίδες η Ιωνία ,η Νέα Ιωνία και η Πρόοδος
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ο ΚΟΣΜΟΣ
Φιλολογικό περιοδικό.
ΝΕΑ ΖΩΗ
Περιοδικό – Εκδίδονταν και προ του Ευρωπαϊκού πολέμου. Είχε κυκλοφορία 1.000 φύλλων.
ΤΕΧΝΗ
Εξεδόθη το 1920. Περιοδικό φιλολογικό μικρής κυκλοφορίας

ΤΥΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.png

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η εκδοτική δραστηριότητα στην Σμύρνη γνώρισε από το 1840 μεγάλη ανάπτυξη για να φτάσει λίγο πριν από την καταστροφή να βρίσκεται σε ζηλευτά επίπεδα.
Η ανάπτυξη αυτή δεν ήρθε ξαφνικά, η Σμυρναϊκή τυπογραφία ηδύ από το 1764 είχε δώσει μια ακολουθία του Αγίου Στυλιανού 44 σελίδων, που έφερε την τυπογραφική ένδειξη «παρά Μάρκω».
Το πρώτο όμως μεγάλο βιβλίο με 346 σελίδες τυπώθηκε το 1834 από την ”Ελληνική τυπογραφία ”και ήταν ένα δοκίμιον επιστολικών κανόνων,
Υπήρχαν δυσκολίες μια και πάντα υπήρχε προληπτική λογοκρισία από τους Οθωμανούς και κυρίως στην διακίνηση θρησκευτικών εντύπων.
Η πλειοψηφία των βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το 1840 είχε σχέση με την εκπαίδευση και ήταν φυσικό μια και παράλληλη ήταν και η ανάπτυξη της Ελληνικής εκπαίδευσης στην Μ. Ασία απο το 1855 -1908
Το 1909 με την επανάσταση των Νεοτούρκων οι ελπίδες για περαιτέρω ανάπτυξή της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της κυκλοφορίας των εντύπων στην Ελληνική γλώσσα αναπτερωθήκαν άλλα η συνέχεια ήταν απογοητευτική, γιατί που διακήρυτταν την φιλελευθεροποίηση για όλους τους λαούς που συνυπήρχαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία αποκάλυψαν γρήγορα το πραγματικό τους πρόσωπο που ήταν η Τουρκοποίηση της.
Πρόλαβαν να εκδοθούν κάποια βιβλία αλλά γρήγορα το Ελληνικό στοιχείο υπέστη διωγμούς και τα σχολεία από το 1914 έως το 1918 έκλεισαν .Μετά το 1919 έως το 1922 η εκδοτική δραστηριότητα επανεμφανίσθηκε Υπήρχαν αρκετά τυπογραφεία αλλά τα περισσότερα βιβλία τυπώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Αμάλθειας που ήταν η μακροβιότερη εφημερίδα της Σμύρνης (1839-1922 ).
Πολλά βιβλία και άλλα έντυπα τυπώθηκαν στις εγκαταστάσεις της εφημερίδος της Νέας Σμύρνης και το τυπογραφείο ”Τύπος”
Κοντά σε αυτά τα τυπογραφεία υπήρχαν και τα Τυπογραφεία άλλων ιδιωτών (Λεωνίδας Στυλιανόπουλος,Βρετός Κοντολέων, Δημήτριος Βρετόπουλος, I.Κατράς, Ν.Καρακίζης κ.α.)
Ιδιαίτερη ήταν η ανάπτυξη της έκδοσης βιβλίων τα τελευταία 28 χρόνια της παρουσίας του Ελληνικού στοιχείου στην Σμύρνη με εξαίρεση φυσικά στο διάστημα 1914-1918 των διωγμών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1894
1894
1.ΕμμανουήλΝ.Πασχάλη,Πρακτική’Αριθμητικής μεθοδικαί
άριθμητικαί ασκήσεις καί προβλήματα, Έκδοτης .Βρετόπουλος.ΈνΣμύρνη
2.Ιερα ιστορια της Παλαιας Διαθηκης Υπο Ιγνατιου Μοσχακη Τυπογραφειο ”Διεθνες”
3. .Σειρά γεωγραφικών γνώσεων,προς χρήσιν των δη­μοτικών καί αστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Ίωάννου ΙΙετρίδου
Τυπογραφειο ”Αμαλθειας”
4. Παράρτημα «Άμαλθείας».Παρνασσός, ήτοι άπάνθισματών έκλεκτοτέρων ποιημάτων τών νεωτέρων Ελλήνων ποιητών.
Τόμος πρώτος.Έν Σμύρνη. Τυπογραφεϊον« Άμαλθείας»,
5. Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα τής άττικής διαλέκτου, έγκριθένέντων ύπό του Υπουργείου τής Παιδείας προκηρυχθέντι διαγωνισμό),προς χρήσιν των γυμνασίων. Ύπό Σ.Κ. Καταιβαίνη, Γυμνασιάρχου . Έκ τοΰ τυπογραφείου Ν.Δαμιανού,1894
1895
1.’Αντωνίου Δίγκα, Τελειόφοιτου του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί διδασκάλου τής Εύαγγελικής Σχολής.
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία μετ’εικόνων, ρητών, τροπαρίων καί γεωγρ.χάρτου.Προς χρήσιν των άνωτέρων τάξεων των άστικών καί έλληνικών σχολείων άμφοτέρων των φύλων.
.Έν Σμύρνη.Βρετός Κόντολέων & Σα, Έκδόται-Βιβλιοπώλαι
2.Διά τήν Στ’τάξιν.’Αριθμητική.
Έκτής σειράς των διδακτικών βιβλίων τών συνταχθέντων διά πλήρη δημοτικήν σχολήν ύπό Γ.Λογοθέτου, Γ.Σαμαρά, Μ.Ρόκου καί Ε.Άντωνιάδου, διδασκάλων τής Εύαγγ.Σχολής ,τή έπιστασία Άναστ.Άναστασιάδου καί Άδ.Ν.Διαμαντοπούλου, Καθηγητών.
Τεύχος τρίτον,Συμμιγείςάριθμοί.- Μέθοδοι.
Έκδόται I.Κατράς καί Ν.Καρακίζης.
Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεϊον I.Κατρά καί Ν.Καρακίζη,
3.Ίωάννου Ε.Διαμαντοπούλου δ.φ. καί καθηγητοΰ έν τή Εύαγγελική Σχολή.
Δοκίμων ‘Ιστορίας τών αρχαίων ανατολικών εθνών καί τής αρχαίας Ελλάδος, προς χρήσιν τών μαθητών τής A’ τοϋ γυμνασίου. .Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου «’Αμάλθει­άς»,
1896
1. Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Σμύρνης.
’Εγκώμια τέσσαρα ών τά τρία είς Δεσποτικάς έορτάς έκφωνούμενα έπ’έκκλησίαις έν Σμύρνη ύπό παίδων μαθη­τών.
Έκδίδονται χάριν εύλαβείας ύπό Γ.Σ.—«Έκστόματος(…)αίνον»(Ψαλμ.η’.3).«ΌδέΊησοϋς(…)ούρανόν»(Ματθ.ιθ’14)—.Άδειατου Αύτοκρατορικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, ύπ’Άριθμ.1.καί ήμερομ.12Μαρτίου312(1896).
ΈνΣμύρνη.Έκ του τυπογραφείου «ΌΤύπος»,
2. Γ.Καραβέλη.
Στοιχειώδης Γεωγραφία, προς χρήσιν τών δημοτικών καί άστικών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων.
.Έκδοτης Λεωνίδας I.Στυλιανόπουλος .Έν Σμύρνη.
3..Δ.X.Τζαννέτου.
Εγχειρίδιου ’Ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσης <μετά λεξιλογίου>.[Τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.]
Οΰτω(…)μανθάνειν.’Ισοκράτης—.
Έν Σμύρνη. Τύποις «Άμαλθείας»,
1897
1.’Υπό Ιωσήφ Οίκονομίδου.
Αληθινόν καί αιώνιον τοϊς Χριστιανοϊς ήμερολόγιον προς έόρτασιν του’ΑγίουΠάσχα, ΐνα μηδέποτε τελώσι Πάσχα προ του Φάσκα οπερ άντιχριστιανικόν.<—«Στέργε(…)Βελτίω»—>.
ΈνΣμύρνη. Έκτοϋ τυπο­γραφείου N.Α.Δαμιανού,
1898
1 .’Υπό Κυριάκου Β.Γιαννίκη
Μικρά Αριθμητική μετά πολυαρίθμων άσκήσεων,
Δια την 3η και 4η ταξη δημοτικων σχολειων
.ΈνΣμύρνη.ΒιβλιοπωλεΐονΔ.Βρετοπούλου
2. 26.Έμμ.ΔούκακαίΝ.Εύαγγελινίδου .
«ΉΑθηνάη, ήτοι σειρά άναγνω-σμάτων εις εξ δ ιηρημένων τεύχη.
Διά τά δημοτικά σχολεία, άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος Δ’ .
Έκδοτης Δ.Βρετόπουλος .ΈνΣμύρνη
3. Έμμ. Δούκα καί Ν.Εύαγγελινίδου, Ή Αθηνά,
Ητοι σειρά άναγνωσμάτων εις εξ διηρημένων τεύχη. Τεύχος Στ’.Ελληνική Χρηστομάθεια. Περίοδοςδευτέρα .Προς χρήσΐν τών δημοτ.καί τών έλληνικών σχολείων. ΈκδοτηςΔ.Βρετόπουλος.ΈνΣμύρνη.
1899
1. Έγκόλπιον του ’ΟρθοδόξουΧριστιανού,
Ητοι δεκαπέντε έκκλησιαστικοί λόγοι Βασιλείου ’Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. Κατ’εκλογήν έκ τών άδεια Κυβερνητική έκδοθέντων ένέτει, αωπστ’.—«’Ως τέκνα(…)Κυρίω»Έφεσ.ε’.9) Έν Σμύρνη. Τύποις Μιχαήλ Νικολαΐδου2.
2. .Κανονισμός τοΰ Έλλ.Παρθεναγωγείου καί Οικοτροφείου Ίωάννου Ε. Διαμαντοπούλου, διδάκτορος τής φιλοσοφίας .Τδρυθέντος ένΣμύρνη κυβερνη­τική άδεια έπίπαλαιοτέρων βάσεων.
3.Πραγματεία περί των ιερών μυστηρίων καί 18 ίως περί τοΰ Θείου Βα-πτίσματος συλλεγεϊσαι έκ διαφόρων τής Ίερας Γραφής χωρίων προς έποικοδόμησιν των πιστών. Ύπό’ΙωσήφΟίκονομίδου.
1900
1 Γ.Δαλδάκη και ίΓ.Ίωάννου.
Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης, διά τήν δευτέραν τάξιν τών άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Έν Σμύρ­νη. Βρετός Κοντολέων & Σα.Βιβλιοπώλαι
2.’Ιερά Βίβλος καλούμενη Χρηστοήθεια των Χριστιανών. Φιλοπονηθεϊσα μέν παρά του άοιδίμου σοφωτάτου Νικοδήμου’Αγιορείτου άνατυπωθεισα δε καί έπαυξηθεισα διά διαφόρων έκκλησιατικών λόγων. Έν Σμύρνη. Έκ τοϋ τυπογραφείου «Άμαλθείας».
3. ΙωάννουΠετρίδου. Σειρά γεωγραφικών γνώσεων, προς χρήσιν των δημοτικών καί άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων .ΤεύχοςΒ’. Μικρά ’Ασία περιηγηματικώς μετά χαρτών κα ίεικόνων .:Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθείας». :ΈνΣμύρνη
1901
1.Εμπορικός ‘Οδηγός της Σμύρνης καί τών περιχώρων έκδιδόμενος ύπό Παναγιώτου Φαρδούλη καί Σία,Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθεία
2.Π.Ν.Μακρίδου.
Μαθήματα συνθέσεως εις τρία Τεύχη μετ’εικόνων διά πλήρη άστικήν σχολήν. Μέρος μαθητου. Τεύχος δεύτερον. Έκδοσις δευτέρα .Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων καί Σα βιβλιοπώλαι καί έκδόται,
1902
1.Αξιωματικός, Ζωγράφος, Μεταλλωρύχος .Έκτου άγγλικοϋ,ύπό Ξενοφώντος Π.Μόσχου, δ.φ ΈνΣμύρνη. Έκ τοϋ τυπογραφείου ό«Τύπος»,
2. . Γεωργίου Καραβέλη καί Κωνσταντίνου Καραβέλη.’Ιστορία των ανα­τολικών εθνών καί ρωμαϊκή, διά την Ε’καί ΣΤ’ τάξιν των άστικών σχολείων. Εκδότης Δ.Βρετόπουλος. ΈνΣμύρνη.Βιβλιοπωλεΐον Δ.Βρετοπούλου.
3.Κανονισμός της Λεσβιακής’ Αγαθοεργού’Αδελφότητος.—«Κάλλιστον (…) φαίνεσθαι»( Θουκ.β’.11)—.Έν Σμύρνη,
1904
1.Π.Ν.Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεως, εις τρία τεύχη, μετ’ εικόνων διά πλήρη άστικήν σχολήν.Μέρος μαθητου.Τεύχος δεύτερον. Έκδοσις τετάρτη. Έν Σμύρνη .Βρετός Κοντολέων καί Σα, Βιβλιοπώλαι καί Έκδόται,
1905
1.Ή έν Σμύρνη έκπαίδευσις της θηλείας όμογενείας.Λόγος(απαγγελθείς έν τω Κεντρικω Παρθεναγωγείο) ύπό X.Κουτούζη ,ιατρού, κατά τήν άπονομήν των πτυχίων εις τάς άπολυομένας μαθήτριας τή 19 ’Ιουνίου1905·
2.Οικογενειακόν Έγκόλπιον ,ήτοι τρεις έκκλησιαστικοί λόγοι Βασιλείου’ Αρχιεπισκόπου Σμύρνης .Δύο περί άνατροφής των τέκνων καί εις περί τής αιωνίουζωής ΈνΣμύρνη,1905
1906
1.Εμμανουήλ Ν.Πασχάλη. Μεθοδική Φυσιογραφία εις τρία τεύχη διηρημένη, μετά πολλών εικόνω νευρωπαϊκών, προς χρήσιν τών δημοτικών ή άστικών σχολών άμφοτέρων τών .,περιέχον μεθοδικήν έπιτομήν ζωολογίας ,φυτολογίας καί ορυκτολογίας.Έν Σμύρνη.Βρετός Κοντολέων & Σα ,Έκδόταικα ίΊδιοκτήται,
2.Οικογενειακόν Έγκόλπιον. Βασιλείου’ Αρχιεπισκόπου Σμύρνης .Δύο λόγοι εκκλησιαστικοί,ήτοι εις έγκωμιαστικός είς τήν’Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αίκατερίναν κα ίέτερος περί άγαθότητος έκ τών έν έτει σωτηρίω 1886 έκ δεδομένων. Έν Σμύρνη,
1907
1 .Γενικα ίδιατάξεις διά πάντας τούς μαθητάς τοϋ Διεθνούς έν Σμύρνη Κολλεγίου καί ιδιαίτερατοι αϋται διά τάς οίκοτρόφους αύτοϋ.Τύποις Κ.Τατικιάν,
1908
1.Leon Cahun.Χασάν ό γενίτσαρος. Μετάφρασις Στίλπωνος Πιττάκη. Έν Σμύρνη .Έκ του τυπογραφείου«Άμαλθείας»,1908.
2. Βιβλιοθήκη «Άμαλθείας»,άρ.2 .Πολιορκία καί άλωσις της Κωνσταν­τινουπόλεως ένετει 1453 Υπό .Δ.Μορτμάνου. Έκτοΰ γερμανικού ύπό Α.Β. Έν Σμύρνη .Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθείας»,
3.ΓουσταύουΦλωμπέρ.Ή Ηρωδιάς .Μετάφρασις Σ.Θ.Σημηριώτου.Έν Σμύρνη.Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλ­θείας»,
1909
1. Δαλδάκη Γ. καί Ίωάννου Γ.Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης εις τρία τεύχη διά πλήρη άστικήν σχολήν μετάπολυαρίθμων έφαρμογών .ΔαλδάκηΓ.κα ίΊωάννου Γ.Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης διά τάς άνωτάτας τάξεις των πληρών άστικών σχολών
2 Βρετοΰ Κοντολέοντος Αρχαία Ελληνική ιστορία εις τεύχη δύο. Βιογραφικώς συντεταγμένη κατά το άναλυτικόν έκπαιδευτικόν πρόγραμματής Κεντρ.’ Εκπαιδευτικής επιτροπείας των Πατριαρ­χείων μετά πολλών καλλιτεχνικών εικόνων έκδοθεΐσα,προς χρήσιν τών δημοτικών καί άστικών σχολών Τεύχος πρώτον,διά τήν τρίτην τάξιν. Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Μέλισσα».
1910
1.. Δρακόνταθλοι,ποίημα επικόν. Ύπό ΔημητρίουΖαχαρία .ΈνΣμύρνη,1910.16ο(16,5έκ.)Τυπογραφεΐον καίλιθογραφεΐον«Άμαλθείας»..
2.79. Θρησκευτική ’Αδελφότης«Εύσέβεια». ‘Οδηγός ερειπίων’ Εφέσου. ‘Υπό Γεωργίου Βέμπερ. Έκδοσιςδευτέρα έπηυξημένη καί βελτιωμένη.Σμύρ­νη,
1911.
1.Αναλυτικόν πρόγραμματών σχολών της επαρχίας Σμύρνης Έκ του τυπογραφείου ό Έρμης», Έκτής Ίεράς Μητροπόλεως.
2..Πλάτωνος Κριτοβούλου. ’Αναγνώσματα της νέας ελληνικής γλώσσης μετ’ιδιαιτέρου παραρτήματο ςάρχαίας .Έτος σχολικόν Ε’ . Περιεχόμενα Α’.Εύσέβεια.- Β’.Έκτοΰ βίου τών άνθρώπων(α’.Έν τή Οικογένειακαί τή Σχολή.-β’.Έντή Κοινωνία).-Γ’.’Ανέκδοτα καί μικρά συμβάντα.-Δ’.Περιγραφαί.-Ε’.Έκτής Φυσικής.- ΣΤ’. Έκτής Γεωγραφίας.-Ζ’.Έκτής’Ιστορίας.:Τύποις«Άμαλθείας»
1912
1.’Ιερά ιστορία της Παλαίας Διαθήκης μετ’έπιτόμου γεωγραφίας καί γεωγραφικού χάρτουτής Παλαιστίνης, προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων άρρένων καί θηλέων.’ ΥπόΝικολάου’Ιερείδου,Πρωτοβαθμίου τού Διδασκαλείου ’Αθηνών.ΈνΣμύρνη,Έκ τοϋ τυπογραφείου «όΈρμης».
2.Προσευχαί καί απολυτίκια, ήτοι συλλογή κα έξήγησις τών άπολυτικίων ολων τών έορτών προς χρήσιν τών μαθητών.’Υπό Περικλέους Βαρβαγιάννη. Έν Σμύρνη.Έκ τού τυπογραφείου Ή«Μέλισ­σα»,
1913
1..ΔύσσηςΜάρμαρης. Στεφανάγκαθα.—«Ένας(…)έμέ…»Κωστής Παλαμας.—Σμύρνη,1913..Τύποις «Ίεροϋ Πολυκάρπου».
2..Ισιδώρου μονάχου. Άπάντησις εις τον κ.Α.Δημητριέβ σκηνή περί διεθνοποιήσεως του’Αγίου Όρους .Έν Σμύρνη,1913..
3. ΤράλλεωνΧρυσόστομος. Γονείς καί τέκνα Αφιέρωση στον Χρυσόστομο Σμύρνης.
1914
1.. ’Εμμανουήλ Ν.Πασχάλη. Μεθοδική Φυσιογραφία εις τρία τεύχη διηρημένη μετά πολλών εικόνων ευρωπαϊκών, προς χρήσιν τών δημοτικών ή αστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος δεύτερον διά τάς άνωτέρας τάξεις καί ιδίως διά την τετάρτην καίπέμπτην τάξιν περιέχον μεθοδικήν επιτομήν ζωολογίας, φυτολογίας καίορυκτολογίας .ΈνΣμύρνη .ΒρετόςΚοντολέων ,’Ιδιοκτήτης καί ΕκδότηςΤύποις «Άμαλθείας».
1915-1919
——————————————ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1920
1.Γαλλική’ Ανθολογία1800-1920. Μεταφράσεις Γεωργ.Σημηριώτη. Τυπογραφείο Κωνστ.Α.Δαβερώνη. Πρωτότυπα (Τραγούδια.Μοιραία.Γκρεμισμένοι βωμοί ,Δράματα άνέκδοτα Ό σιδερένιος αρραβώνας .Στασίδερα. Τα καρναβάλια τοΰ Έρωτα. Ό κληρονόμος.Μετα­φράσεις έργων των h.Baudelaire ,Εύριπίδη, ‘Ομήρου, Ντοστογιέφσκη ,AlfreddeMusset, Th.deBanville. Τέχνη. Εβδ/ολογοτεχνικό περιοδικό
2. Γαλλική’Ανθολογία1800-1920. -Μεταφράσεις Γεωργ.Σημηριώτη . ΤεύχοςΔεύτερο.Σμύρνη. Εκδοτικό τυπογραφείο Κωνστ.Α.Δαβερώνη,
3. Καταστατικόντής έν Σμύρνη Μικρασιατικής Λέσχης.
Έηφισθεν ύπό τής γενικής συνελεύσεωςτ ή 17/4/1920.
Σμύρνη.Έκτοΰ τυπογρα­φείου«Άμαλθείας»,
1921
1. .Έργα καί ήμεραι τοΰ κατ’ άπρίλιον1921 συνελθόντος έν Σμύρνη A’διδασκαλικού συνεδρίου. Λόγοι τέσσαρες έκφωνηθέντες έν αύτω υπό Μ.Γ.Μιχαηλίδου ,δ.φ. ,διευθύνοντος το έκπαιδ.τμήμα τής ‘Υπ.’Αρμοστείας.
Έκδοσις:Μ.Β.Νοταρα,ΕυαγγελικήΣχολή. Τυπογραφειον «ΤοΕθνικόν»,Σμύρνη
2.Μ.Γ.Μιχαηλίδου,Πονήματα καί πραγματεϊαι Όρατίου,Σάτιραικαί Έπιστολαί(Μετάφρασις).- Ή Σαπφώ καί τα νέα αυτής Ποιήματα. -Καρπαθιακά δημο­τικά άσματα. Περίτης καλυτέρας μεθόδου προς μόρφωσιν τοΰ χαρακτηρος των νέων. κ.α ( Τεύχ.2).
3.Π.Δ.Άντωνοπούλου. Διευθυντοϋ τοϋ ένΣμύρνη Διδασκαλείου των άρρένων. — Έμφυτοι προδιαθέσεις καί αγωγή. — Διάλεξις γενομένη έντω Α\Διδασκαλικά)Συνεδρίω Σμύρνης καί περιχώρωντ η 24 /4 ε.ε Έκ τοϋ τυπογραφείου«ΉΜέλισσα»..
1922
1. .Editiondela Défense Hellénique Micrasiatique. La Tragédiede lavalléedu Méandre. Smyrne,
2..Εκδόσεις βιβλιοπωλείουI .Παπασλιώτου&Γ.Θεοδωρίδου. Ό χα­λάς μαθητής. Άλφαβητάριον. Μέρος A’.Βιβλ. I.Παπασλιώτου & Γ.Θεοδωρίδου. Σμύρνη,
******************************************************************
Υ.Γ. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις εκδόσεις στην Σμύρνη των βιβλίων που προαναφέρουμε από το 1894 έως το 1922 πάρθηκαν από το βιβλίο του Γιώργου Α. Γιαννακόπουλου ”Ελληνικά βιβλία τυπωμένα στη Σμύρνη 1894 -1922 ”
Αν κάποιος θελει να βρει στο διαδίκτυο το pdf δεν ;έχει παρά να αναζητήση στο Google τον τίτλο του βιβλίου και το όνομα του συγγραφέα.
Λόγω του περιορισμένου χώρου και χρόνου των φίλων που παρακολουθούν τις δημοσιεύσεις μας, επιλέξαμε 1-2 βιβλία μόνον για κάθε χρονιά από το 1894 -1922 και αφαιρέσαμε ορισμένες επουσιώδεις αναφορές για κάποια από αυτά (όλο το βιβλίο στο διαδίκτυο καλύπτει 48 σελίδες ) που δεν επηρεάζουν όμως κατά την γνώμη μας, την πληροφόρησή τους ,αφήσαμε όμως την τότε ορθογραφία και τονισμό για να μπουν στο πνεύμα της εποχής

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: