1ο Διεθνές Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ICOMAST)

By on 24/03/2023

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου θα διοργανώσει το 1ο Διεθνές
Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας “1st International Conference Management Science
Technology” (ICOMAST).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 22-24 Σεπτεμβρίου 2023, στην Κοζάνη, στην περιοχή ΖΕΠ, Έδρα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του Διεθνούς Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές για
να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τις ποικίλες όψεις του
φαινομένου της Διοίκησης, καθώς και τις σύγχρονες τάσεις της διοικητικής σκέψης στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, όπως και σε όλα τα πεδία της Διοικητικής Επιστήμης, η οποία συνδέεται και με τους
άλλους κοινωνικούς θεσμούς. Στο πλαίσιο του σκοπού του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν ερευνητικές
εργασίες, ανακοινώσεις και poster από τους Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές του ΠΔΜ,
καθώς και άλλων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η παρουσίαση των εργασιών πραγματοποιείται στα
αγγλικά ή και στα ελληνικά σε ειδικές περιπτώσεις.

Στα πλαίσια του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του οποίου οι
θεματικοί άξονες έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για επιστημονική και
ερευνητική συνεργασία, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή της επιστημονικής αλλά και της φοιτητικής
κοινότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα icomast.gr

TOPICS ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ICOMAST
1. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
2. Ανθρώπινοι Πόροι και μειονεκτικές περιοχές
3. Επικοινωνία/Ψηφιακή Επικοινωνία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις
4. Ηγεσία και Μάνατζμεντ
5. Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία
6. Λήψη Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεις/Διαμεσολαβήσεις
7. Ηθική και Δεοντολογία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις
8. Σύγχρονη Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση
9. Εργασιακές σχέσεις και ψυχολογία εργαζομένων
10. Στρατηγικές στη Δημόσια Διοίκηση
11. Διοίκηση Συνεταιριστικών και Κοινωνικών Οργανώσεων
12. Περιβάλλον και Εργασία
13. Επιχειρηματική Στρατηγική
14. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
15. Ψηφιακά Συστήματα στη Διοίκηση και ΤΠΕ
16. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
17. Διοίκηση Παραγωγής
18. Οικονομίες και Ανθρώπινο Δυναμικό σε μετάβαση
19. Οργανωτικές και Οικονομικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον
20. Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
21. Εφαρμοσμένη Οικονομική
22. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
23. Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: