Υπογραφή σύμβασης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – Κατασκευή τάφρων και τοιχίων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2020»

By on 20/10/2021

   Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών -Κατασκευή τάφρων και τοιχίων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2020» της Π.Ε. Καστοριάς, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2021.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης υφιστάμενων τεχνικών, εργασίες γενικών εκσκαφών για την διαμόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν νέες τάφροι και τοιχία αντιστήριξης βάσει της μελέτης του έργου, καθώς επίσης και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών οπλισμού και σκυροδέτησης αυτών.  Η χρηματοδότηση  του έργου πραγματοποιείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 121.021,21 €.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων οδικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών και την καλύτερη διασύνδεση των όλων των περιοχών της Περιφέρειας.  

      

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: