Υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα»

By on 28/02/2019

Υπεγράφη  στο Δήμο Εορδαίας η  Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης  «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της  στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»

    Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου   2019 , μεταξύ του εκπροσώπου του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου  Ιωάννη Αριστερίδη  και του Νικολάου  Αντωνίου με Α.Δ.Τ ΑΜ710774 που εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα  «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,          η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της  στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας» , παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Φωτίου Ιορδανίδη.   

    Αντικείμενο της παρούσης κυκλοφοριακής μελέτης είναι:   «Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κυρίως της κεντρικής περιοχής της Πτολεμαΐδας, αλλά και τη στάθμευση, η επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επεμβάσεων στο σύνολο της περιοχής και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης».    

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα   21.912,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

    Ο συμβατικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης είναι εκατόν είκοσι   (120) ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

   Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης , ήταν στο βασικό  σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής , προκειμένου να επιτευχτεί η θετική έκβασή της , με δεδομένο ότι η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1999.

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: