Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

By on 19/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Την Τετάρτη 23-06-2021  και ώρα 19:00.

Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Ένταξη του Δήμου Κοζάνης ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica» – Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης 

Συναίνεση του Δήμου Κοζάνης για ανόρυξη νέας γεώτρησης κτηνοτροφικής χρήσης σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην Κοινότητα Βατερού του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εκμίσθωση ή μη καλλιεργήσιμης έκτασης Κοινότητας Σκήτης.

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Εκμίσθωση ή μη καλλιεργήσιμης έκτασης Κοινότητας Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΕΥΑΚ και διαχείριση δημοτικής έκτασης από τη ΔΕΥΑΚ συνολικού εμβαδού 3.512,58 τ.μ  εκτός ορίων οικισμού  Μηλιάς για την ανάπτυξη και προστασία της καλλιέργειας των πηγών ύδρευσης

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης από το Δήμο Κοζάνης, ποσοστού 50% του ακινήτου επί της οδού Ολύμπου (Ο.Τ. 390) στην Κοζάνη, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», επί του οποίου κατασκευάζεται το 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης (Νηπιαγωγείο ΚΛΕΙΔΗ) στην Κοζάνη, εκπληρώνοντας τη βούληση των διαθετών του Γεωργίου και Μαριάνθης Κλείδη

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79,99812 MW στη θέση «Ακρινή» της Δ.Δ. Ελλησπόντου  του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,74 MW στη θέση «Κοκκιναράς» της Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Μ.Ι.Κ.Ε.»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης-προσφοράς και την υπογραφή της  σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος

Παραχώρηση δημοτικού κτηρίου Κοινότητας Μαυροδενδρίου για τη στέγαση γραφείων ΟΠΕΚΕΠΕ

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

  1.  

Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις. 

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: