Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

By on 07/07/2024

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10 π.μ., δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: 

  1. Σύμφωνη γνώμη Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την κατασκευή Κυκλικού Κόμβου, στη θέση του υφιστάμενου Ισόπεδου Κόμβου της π. Ε.Ο. Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, με την οδό Δυτικής Εορδαίας.

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Φουρκιώτης Νικόλαος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω  καταληκτικής ημερομηνίας 9-7-2024.

                                                                               

 Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

,                                                                                                  Ιωάννης Χαρακτσής

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: