Συμμετοχή του Ινστιτούτου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ¨Ημερίδα Παρουσίασης του έργου HapticSOUND

By on 23/11/2023

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΠΑΚΕΚ “ΤΗΜΕΝΟΣ” συμμετείχαν την Τρίτη 14/11/2023 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο “Ημερίδα Παρουσίασης του έργου HapticSOUND“ (https://hapticsound.uom.gr/hs/). Το HapticSOUND ή διαφορετικά το “Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας” σχεδιάστηκε και υλοποιείται από μια αξιόλογη ομάδα εταίρων επιτυγχάνοντας πολλαπλούς καινοτόμους στόχους.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (ΜΚΕ), το οποίο εμπλέκει τον επισκέπτη σε μια προσωποποιημένη βιωματική εμπειρία μετάδοσης της πολιτισμικής γνώσης με τρόπο ενεργητικό, ευχάριστο και δημιουργικό. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινό (επισκέπτες) και τις πηγές άντλησης πολιτισμικής γνώσης (ιστορικοί, λαογράφοι, οργανοποιοί, μουσικοί, κ.ά), συμβάλλοντας στην κατανόηση, διάδοση και διάσωση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο χώρο της παραδοσιακής κρητικής μουσικής. 

Η ομάδα του έργου συμμετέχει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΔΜ και αποτελείται από  τους καθηγητές του τμήματος Κωνσταντίνο Κακούλη (επιστημονικά υπεύθυνο), Παναγιώτη Κυράτση και Νικόλαο Ευκολίδη, τους επιστημονικούς συνεργάτες του τμήματος Αθανάσιο Μανάβη, Αναστάσιο Τζώτζη αλλά και τους Υποψηφίους Διδάκτορες Μηνάογλου Πρόδρομο, Κυριακή Αϊδινλή, και Λάζαρο Φιρτικιάδη. Επίσης συμμετέχει και ο καθηγητής Μαραβελάκης Μανόλης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ομάδα από το ΠΔΜ παρουσίασε το έργο της, (https://www.youtube.com/watch?v=Mki4gmqhIMU&t=15s) το οποίο επικεντρώνεται στην τρισδιάστατη σάρωση, μοντελοποίηση και 3D εκτύπωση κρητικών παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα του έργου, πραγματοποιήθηκε επίδειξη του συστήματος, και ακολούθησε μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά κρητικά μουσικά όργανα.

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: