Πρόσληψη διακοσίων είκοσι πέντε (225) ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.

By on 13/09/2018

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
διακοσίων είκοσι πέντε (225) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του
δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ.ΔΕΗ 3.pdf

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: