Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος ECOTOURS

By on 02/06/2023

Αν είστε μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον Τουριστικό Κλάδο ή έχετε συναφή/συμπληρωματική δραστηριότητα και σας ενδιαφέρει να προωθήσετε νέες υπηρεσίες ενσωματώνοντας στη λειτουργία σας τις αρχές του κυκλικού και βιώσιμου τουρισμού, τότε το πρόγραμμα ECOTOURS μπορεί να σας βοηθήσει!

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTOURS απευθύνεται σε τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις στην Ιταλία (Σικελία: Enna, Agrigento και Trapani), την Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία), τη Γαλλία (Κορσική, Μπαστιά), την Ουγγαρία (Νότια Μεγάλη Πεδιάδα), την Ισπανία (Γαλικία, Βίγκο) και την Κύπρο (Λευκωσία), περιφέρειες των οποίων οι φορείς είναι εταίροι του προγράμματος.

Μέσω της διακρατικής συνεργασίας, της μεταφοράς καλών πρακτικών και της ανάπτυξης ικανοτήτων, μεταξύ των επιχειρήσεων, θα υλοποιηθούν δράσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συστήματος στήριξης των τουριστικών ΜΜΕ με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές και τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται στις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αλλά και τα τοπικά οικοσυστήματα, ευρύτερα.

 • Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση (επιλέξιμοι ΚΑΔ):
 1. 55. 10 – Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,
 2. 55. 20 – Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής,
 3. 55.30 -Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής & ρυμουλκούμενα οχήματα,
 4. 56.10 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών υπηρεσιών εστίασης,
 5. 79 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 6. 77.21 – Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών,
 7. R90 – Δημιουργικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που επιδεικνύουν ή στοχεύουν στην καινοτομία στον τουρισμό,
 8. 91 – Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 9. 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας,
 10. Άλλες ΜΜΕ από τον κωδικό ΚΑΔ Α – Γεωργία, δασοκομία και αλιεία που επιδεικνύουν ή επιδιώκουν την καινοτομία στον τουρισμό.

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις θα επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση, θα συμμετέχουν σε πέντε (5) δράσεις:

 • Δράση 1 – 80 ώρες παροχής συμβουλών και καθοδήγησης για την επιχειρηματικότητα και την κυκλική ανάπτυξη
 • Δράση 2 – Συμβουλευτική και πιστοποίηση βιωσιμότητας
 • Δράση 3 – Συμμετοχή σε διακρατική εκπαιδευτική επίσκεψη
 • Δράση 4 – Στήριξη για τη δημιουργία διαδρομής κυκλικού οικοτουρισμού
 • Δράση 5 – Συμμετοχή στον διαγωνισμό καινοτομίας

Χρηματοδοτική στήριξη: Μπορεί να ανέρθει έως 6.650,00 ευρώ ανά επιλεγμένη επιχείρηση -δικαιούχο (αναλυτικά στην Πρόσκληση).

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 1: Ο αιτών να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 2: Η οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος να αφορά τον τουρισμό ή άλλες δραστηριότητες που καταδεικνύουν ή στοχεύουν στην καινοτομία στον τομέα του τουρισμού
 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 3: Ο αιτών να βρίσκεται στις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος
 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 4: Ο αιτών να μην είναι προβληματική επιχείρηση
 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 5: Ο αιτών να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανονισμούς και να μην έχει υποβάλει αίτηση ούτε να έχει λάβει διπλή χρηματοδότηση
 • Κριτήριο επιλεξιμότητας 6: Ο αιτών να υποβάλλει εμπρόθεσμα συμπληρωμένη αίτηση.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στα αγγλικάεδώ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, 17:00 CET.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση “Single Market Programme” EISMEA – European Innovation Council and SMEs Executive Agency https://ecotours-project.eu/

 

 • Πληροφορίες: ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κα. Βασιλική Βάντα 24610.24022, e-mail: [email protected]

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: