Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

By on 20/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, και το άρθρο 6 του ν.5056/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τετάρτη 24-4-2024 και ώρα 19:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων)  

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης. 

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 – 2028 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων οφειλετών ετών 1-1-2011 έως 30-9-2024

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικών Κοινοτήτων Σπάρτου, Σιδερών, Αμυγδαλιάς, Κοντοβουνίου, Βατερού του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου Δημοτικής Κοινότητας Χρωμίου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

  1.   

Επικαιροποίηση εκπροσώπων Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης ενεργών Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 303/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 81, οικισμού Ν. Κλείτου, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Χατζημανώλη – Φουρκιώτη Κυριακή, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 31303/25-10-2023 αίτησης του κ. Νιάκα Δημητρίου  του Λαζάρου, για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 46 & 48  στην οδό Λαχανά της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΚΑΕΚ 270571601023.

Εισηγήτρια: κ. Χατζημανώλη – Φουρκιώτη Κυριακή, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση ή μη του 6ου / 2023 Πρακτικού (μόνο τα θέματα με α.α. 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 11ο, 13ο, 14ο & 15ο) της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 37/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Περιστέρα Κύργια, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 26/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παπαθύμιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης.

Καθορισμός χωρητικότητας και αλλαγή κατηγορίας κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης – Τροποποίηση της αριθμ. 602/2017 Α.Δ.Σ.

 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης. 

Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

Έγκριση ή μη μεταφοράς δύο (2) υφιστάμενων περιπτέρων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες εντός της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσειςΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: