Πρόσκληση συνεδρίασης δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

By on 23/03/2020

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-20…..) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 ) των εξής θεμάτων: :

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email , ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Πέμπτη 26/3/2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότες.
Εισηγητής: κ.Τζουμερκιώτης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

‘Εγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία» Η πρόταση αφορά τη δράση με τίτλο :
«Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου Δήμου Κοζάνης και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κοζάνης» (πρ/μου 1.075.080,00€) .
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος Δήμαρχος Κοζάνης

‘Εγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία». Η πρόταση αφορά τη δράση με τίτλο :
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών
(πρ/μου 330.708,00€).
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος Δήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»
Η πρόταση αφορά τη δράση με τίτλο : «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ψηφιακών υπηρεσιών Πρόνοιας» (πρ/μου 527.950,00€)
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος Δήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση αριθμ.46/2020 Απόφασης ΔΕΥΑΚ που αφορά : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2020».
Εισηγητής:κ. Κυτίδης Κωνσταντίνος

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ έργων-Η/Φ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Σημανδράκος Ευάγγελος

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος ,του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος

Εξέταση της αριθμ. 3/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ IΙ», ισχύος 33,6MW, στις θέσεις «ΣΤΑΝΕΣ/ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ/ΣΚΟΠΙΑ», καθώς και των συνοδών έργων αυτού (οδός πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, δίκτυο μέσης τάσης 30kV ηλεκτρικής σύνδεσης του Α/Π με τον υφιστάμενο οικίσκου ελέγχου του γειτονικού ΑΣΠΗΕ “ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ”) των Δήμων Κοζάνης & Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
11.
Εξέταση της αριθμ. 4/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ IΙΙ», ισχύος 50,4MW, στις θέσεις «ΚΟΡΥΦΗ /ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ/ΚΟΥΦΟΞΥΛΙΑ» των Δήμων Βοϊου/Κοζάνης & Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
12.
Εξέταση της αριθμ. 5/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 267 και συγκεκριμένα το χαρακτηρισμό τμήματος του σαν «ΚΧ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Εισηγητής: κ. Αμανατίδου Παρθένα
13.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: