Ποικιλίες μηλιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα (VIDEO) της Μάρθας Στ. Καπλάνογλου Γεωπόνου Τεχνολόγου

By on 27/02/2019

Η μηλιά είναι το πιο διαδεδομένο οπωροφόρο παγκοσμίως, αντιπροσωπεύει το 50% των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μήλων παγκοσμίως αποτελείται από επιτραπέζιες ποικιλίες.

Οι ποικιλίες πολλαπλής χρήσεως όμως αρχίζουν να γίνονται συνεχώς δημοφιλέστερες.
Παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 2.000 ποικιλίες μήλων

Οι κυριότερες σύγχρονες ποικιλίες που προωθούνται στην αγορά και καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω:

-Από τις πρώιμες ποικιλίες, η ποικιλία Gala
-Από τις όψιμες ποικιλίες, η ποικιλία Fuji και η ποικιλία Grani Smith και Mutsu ευδοκιμεί σε ορεινές περιοχές.
-Μήλα της ομαδας Red Deliciοus σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
-Μηλα της ομαδας Golden Deliciοus,
-Και οι τριπλοειδείς ποικιλίες, ανάμεσα τους οι ποικιλίες Jonagored, Jonagold.

Μια ενδιαφέρουσα Ελληνική ποικιλία που ξεχωρίζει είναι το Φιρίκι συναντάται ως επί το πλείστον στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Είναι ένα μοναδικό μήλο, μικρό στο μέγεθος και υπόξινο στη γεύση:
Το φιρίκι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι
πολλών άλλων ποικιλιών μήλων.

Είναι ανθεκτικό στις ασθένειες και με μεγάλη αντοχή μετά τη συγκομιδή.

Στην Ελλάδα επικρατούν οι ποικιλίες Golden Delicious , Red Chief, Gala, Fugi,, Granny Smith ,Starkimson Delicius Mutsu ,Fuji, Gala ,Jonagold ,Jonagored κ.α.

Λίγες ποικιλίες που σχετικά πρόσφατα άρχισε η καλλιέργεια τους έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι Braeburn ,, Kiku ,Ping Lady.

Και βέβαια μήλα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό σύστημα της
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Και είναι τα “Μήλα Ζαγοράς Πηλίου”, τα “Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως” και τα “Μήλα Καστοριάς”

Στο video που ακολουθεί δίνουμε την εικόνα τους και τα βασικά χαρακτηριστικά.

Μέγεθος, χρώμα , γεύση ,παραγωγικότητα, εποχή ωρίμανσης και ότι πιθανόν θα σας φανεί χρήσιμο για την επιλογή σας είτε για καλλιέργεια είτε για βρώση.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar