Λ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων:Προκήρυξη θέσεων απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση ανασκαφικών έργων

By on 06/03/2011
ΑΝΑΣΚΑΦΗΟ Δήμος Σερβίων – Βελβεντού ανακοινώνει ότι έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού (Λ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) θέσεις απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση ανασκαφικών έργων.

 

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν:

 

 

1) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 420 για ωρομίσθιο προσωπικό πενήντα δύο (52) ατόμων (ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες) για ανασκαφή στο Φράγμα του Ιλαρίωνα

 

2) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 421 για ωρομίσθιο προσωπικό εξήντα οκτώ (68) ατόμων (ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες) για ανασκαφή στο Φράγμα του Ιλαρίωνα.

 

3) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 422 για ωρομίσθιο προσωπικό εξήντα (60) ατόμων (ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες) για ανασκαφή στο Φράγμα του Ιλαρίωνα.

 

4) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 423 για ωρομίσθιο επιστημονικό προσωπικό τριών (3) ατόμων ΠΕ Αρχαιολόγων (Αρχαιοβοτανολόγων) και δώδεκα (12) ατόμων ΠΕ Αρχαιολόγων  για ανασκαφή στο Φράγμα του Ιλαρίωνα.

 

5) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 424 για ωρομίσθιο προσωπικό τριάντα (30) ατόμων (ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες) για ανασκαφή στο λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής.

 

6) Προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 425 για ωρομίσθιο επιστημονικό προσωπικό τριών (3) ατόμων ΠΕ Αρχαιολόγων για ανασκαφή στο λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα ΚΕΠ του Δήμου και στα τηλέφωνα  24643 50200,     24640 51700,  24640 49005, 24640 41500.

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Μουσείο Αιανής και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ξεχωριστά για κάθε προκήρυξη.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: