Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Συνεδρίασης (β΄διμήνου) λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

By on 20/04/2024

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις των άρθρων 167 και 168Α του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 55194/05.04.2024 Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε  «Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας».

 

H δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα:

 

1.Πρόγραμμα Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΜ με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων στις ΗΠΑ και τον Καναδά».

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του  συνδυασμού «Συμμαχία για την Ανάπτυξη» κ. Ζυμπίδη Θεοφύλακτου.

 

2.Ερώτηση για την Λειτουργία Συνοριακής Διάβασης Λαιμού Πρεσπών.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας  κ. Αθανάσιο Τάσκα.

 

3.Ερώτηση σχετικά με την χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών για δραστηριότητες των σχολείων. 

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση  για τη Δυτική Μακεδονία», κ. Νόντα Στολτίδη.

 

  1. Ερώτηση σχετικά με τον 3ο Πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Η ερώτηση κατατέθηκε από την Επικεφαλής του συνδυασμού «Ελπίδα», κ.Γεωργία Ζεμπιλιάδου. 

 

5.Ερώτηση για την Σύμφωνη Γνώμη της Περιφερειακής Αρχής στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ 2020-2030) – επίσημος υποδοχέας αμιαντούχων αποβλήτων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η ερώτηση κατατέθηκε από την Περιφερειακή Σύμβουλο του συνδυασμού «Ελπίδα», κ. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου.

 

6.Ερώτηση σχετικά με το  Χρονοδιάγραμμα του πρώτου βήματος για το Φράγμα Νεστορίου.

Η ερώτηση κατατέθηκε από την Περιφερειακή Σύμβουλο του  συνδυασμού «Ελπίδα», κ. Βασιλική Μαλέα. 

 

  1. Εξέλιξη της μεγάλης επένδυσης της SUNLIGHT στη Δυτική Μακεδονία.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του  συνδυασμού «Ελπίδα», κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη.

 

  1. Ερώτημα σχετικό με τη δημιουργία σημείου αναφοράς στην πόλη των Γρεβενών ως πόλος έλξης.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες» κ. Κωνσταντίνο Παλάσκα.

 

  1. Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να εντάξει προς χρηματοδότηση το έργο 

 «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας διαδημοτικής οδού Υδρούσας-Νυμφαίου»; 

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες» κ. Σωτήριο Βόσδου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: