ΔΕΥΑΚ: Υπογράφτηκε σύμβαση υλοποίησης έργου για το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης

By on 27/01/2023

Υπογράφηκε σήμερα 26 Ιανουάριου 2023  ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό,  η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.822.580,65 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 2.291.563,28 €και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020». 

Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 22.700 μ. από αγωγούς HDPE 12,5 atm διαφόρων διαμέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης και εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 250m3, την κατασκευή νέου αντλιοστασίου, την διασύνδεση και ενεργοποίηση με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υφιστάμενης δεξαμενής και την κατασκευή 650 αναμονών σύνδεσης παροχών των καταναλωτών στον οικισμό Δρεπάνου που θα εξυπηρετούνται από το νέο δίκτυο και διαθέτουν ήδη σύνδεση καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων κρουνών πυρόσβεσης. Ζωνοποίηση του εσωτερικού δικτύου του οικισμού με τρεις διακριτές ζώνες ύδρευσης. Το εξωτερικό δίκτυο αποτελείται από καταθλιπτικό αγωγό τροφοδοσίας της νέας δεξαμενής με αγωγό HDPE Φ225 32 atm, μήκους 1.380 m αγωγό τροφοδοσίας της υφιστάμενης δεξαμενής με αγωγό HDPE Φ125 12,5atm, μήκους 240m. Κατασκευή νέου διασυνδετικού καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοσίας του νέου αντλιοστασίου με αγωγό HDPE Φ225 12,5atm, μήκους 1.650m. Κατασκευή βαρυτικού αγωγού τροφοδοσίας του νέου πιεζοθραυστικού φρεατίου (ΠΦ) από τη νέα δεξαμενή Δ2 με αγωγό HDPE Φ110 12,5atm, μήκους 100m.

 

ΔΕΥΑΚ: Υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησης έργου για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης  Κοντοβουνίου, Σταυρωτής, Αμυγδαλιάς, Πύργου & Ανατολής του Δήμου Κοζάνης

Υπογράφηκε σήμερα 26 Ιανουάριου 2023  ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό,  η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ », εκτιμώμενης αξίας 670.280,90 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 436.952,62 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αμυγδαλιάς, Ανατολής, Πύργου, Σταυρωτής και Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 7.217 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχών σε πίεση καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης και εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέας διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 200 m3 με τον απαραίτητο Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Από την ΔΕΥΑΚ 

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: