ΔΕΗ: Προσλήψεις 26 ατόμων στο Νομό Κοζάνης

By on 22/08/2017

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά {26) είκοσι έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ – ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8ΜΗΝΑ)

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού -Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι)
13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών (Ημερήσιοι)
2 ΔΕ Υδραυλικοί (Ημερήσιοι)
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστής (Ημερήσιος)
1 ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί (Ημερήσιος)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων (Ημερήσιοι)
1 ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός (Ημερήσιος)

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Δέσποινα Μακεδόνα, τηλ.: 24610 54305 & Αλέκα Κουντουρά, τηλ.: 24610 54265

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: