Απαισιόδοξα μηνύματα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

By on 11/05/2011

Δηλώσεις για την παραίτηση τους έκαναν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του ο κ. Μανωλόπουλος, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, το βασικότερο αίτιο της παραίτησης τους υπήρξε το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε με την έλευση των προτάσεων για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Με ενα εκτενές κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε σε όλα τα μέσα, η Διοικούσα Επιτροπή, περιγράφει τις δραστικές κινήσεις που έκανε κατα τη διάρκεια της θητείας της και μας προετοιμάζει για τα χειρότερα, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί “τι εστί” χειρότερα.

 

Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι το Μάιο του 2011 ομαδοποιημένες στις εξής ενότητες

 

1. Επιλογές προσώπων
2. Λειτουργία ΔΕ
3. Μη αυτοδύναμα τμήματα

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΠΤ)
• Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)
• Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (ΤΒΣ)

4. Μεταπτυχιακά προγράμματα
5. Διοικητικό προσωπικό
6. Υποδομές Κοζάνης και Φλώρινας
7. Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ)
8. Επιλογικά

Επιλογές προσώπων

Όποτε χρειάσθηκε υπήρξαν εισηγήσεις προς το ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με την επιλογή προσώπων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής.
1. λόγω παραίτησης του συνάδελφου κ. Χατζηπαντελή, προτάθηκε ο συνάδελφος κ. Πατιάς για τη θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕ και Προέδρου της ΕΕ.
2. λόγω παραίτησης του κ. Τσόκλη, προτάθηκε ο συνάδελφος κ. Μαργαρίτης ως Μέλος της ΔΕ και Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (ΠΓΣ) του ΤΜΠΤ.
3. λόγω παραίτησης του κ. Ροδουσάκη, προτάθηκε ο συνάδελφος κ. Παπανικολάου ως Μέλος της ΔΕ και Πρόεδρος της ΠΓΣ του ΤΕΕΤ.
Οι προτάσεις/επιλογές δικαιώθηκαν απολύτως καθώς οι συνάδελφοι διεκπεραίωσαν κατά άριστο τρόπο τα θέματα της αρμοδιότητάς τους

Λειτουργία ΔΕ

Από την πρώτη στιγμή η ΔΕ λειτούργησε ανοικτά και δημοκρατικά. Στις συνεδριάσεις της προσκαλούνταν και συμμετείχαν με δικαίωμα λόγου ο Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής, οι Πρόεδροι όλων των τμημάτων, οι Διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι των φοιτητών. Οι αποφάσεις ήταν πάντοτε ομόφωνες όχι μόνο μεταξύ των μελών της ΔΕ αλλά και μεταξύ των παρόντων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, η ΔΕ, όπως όφειλε, σε ουδεμία περίπτωση παρενέβη στις εσωτερικές διαδικασίες των αυτοδύναμων τμημάτων. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν μεγάλη επιτυχία της απερχόμενης ΔΕ αλλά και μέγιστη απόδειξη ως προς την ουσιαστική συνολική αποδοχή της πολιτικής της από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας (Κοζάνη και Φλώρινα). Δύσκολα θέματα κατανομής πόρων (οικονομικά και διδασκόντων βάσει του ΠΔ407) λύθηκαν σε πνεύμα συνεργασίας, συμβιβασμών και αμοιβαίων υποχωρήσεων των τμημάτων με την ευθύνη της ΔΕ βεβαίως. Ευχαριστίες οφείλονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τον ίδιο προϋπολογισμό του ΤΣΜΕΔΕ για τη μερική κάλυψη των διδακτικών αναγκών.


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΜΠΤ)

Αρχικά στο τμήμα ως πρόεδρος της ΠΓΣ ορίσθηκε ο πρόεδρος της ΔΕ. Στη συνέχεια ορίσθηκε ο συνάδελφος κ. Μαργαρίτης. Ο κ. Μαργαρίτης, καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), διετέλεσε για 2 θητείες Αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ και Πρυτανεύων επί 4μηνο.

Από συστάσεως στο τμήμα υπήρχε πολιτική στελέχωσης με προσωπικό χαμηλών βαθμίδων, συγγενικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων. Τους τελευταίους μήνες προ της ανάληψης καθηκόντων εκ μέρους της παρούσης ΔΕ παρατηρήθηκε μία επίσπευση διαδικασιών για την ένταξη πρωτοβάθμιων καθηγητών στο τμήμα. Ωστόσο το τμήμα κινδύνευε κατά μη αναστρέψιμο τρόπο λόγω της ελάχιστης σχέσης των εν δυνάμει αρχικών πρωτοβάθμιων καθηγητών ούτε με την Πληροφορική ούτε με τις Τηλεπικοινωνίες. Ερωτηματικά προκαλούν τα αντικείμενα «Προσομοίωση Εύκαμπτων Συστημάτων» (όπου με το όρο «Εύκαμπτα Υλικά» υποκρύπτονται υφάσματα), ή «Σχεδιασμός Φωτονικών Υλικών για την Πληροφορική & τις Τηλεπικοινωνίες». Τέλος, δεν είναι ευνόητο πως Αναπληρωτής καθηγητής άλλου πανεπιστημίου με αντικείμενο «Φυσικοχημεία με έμφαση στην Κβαντική Χημεία και στη Φυσικοχημεία Διαλυμάτων» μπορεί να εκλεγεί καθηγητής στο ΠΔΜ στο αντικείμενο «Βελτιστοποίηση με έμφαση στη Μοριακή Πληροφορική».

Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών περιείχε «τοξικά» μαθήματα (ανύπαρκτα ανά την Ελλάδα στα αντίστοιχα τμήματα, μαθήματα φωτογραφικά για συγκεκριμένους επισκέπτες λέκτορες βάσει του ΠΔ407). Τέλος, παρατηρήθηκαν διοικητικές αστοχίες (αποφάσεις νύκτωρ, επιλεκτική προτίμηση σε δια περιφοράς συνεδριάσεις, αμφιλεγόμενα πρακτικά κλπ), οι οποίες όταν διαπιστώθηκαν, έφεραν σε μεγάλη αμηχανία τα μέλη της ΠΓΣ του ΤΜΠΤ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αυτοδυναμία του τμήματος (και εν συνεχεία του ΠΔΜ) όλες οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύχθηκαν σε υψηλές καθηγητικές βαθμίδες και σε κλασικά αντικείμενα Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερους υποψήφιους και να εκλείψει οποιαδήποτε υπόνοια «φωτογράφισης». Έτσι τέθηκαν οι βάσεις για την Πληροφορικοποίηση του τμήματος.


Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)

Ως πρόεδρος της ΠΓΣ ορίσθηκε ο ορίσθηκε ο συνάδελφος κ. Παπανικολάου, καθηγητής (και πρώην Πρόεδρος) του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΑΠΘ με ειδικότητα στην Ιστορία της Τέχνης. Ο κ. Παπανικολάου, επί του παρόντος Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, μεταξύ των άλλων διετέλεσε Πρόεδρος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπανικολάου και η ΠΓΣ του τμήματος εργάσθηκαν επίπονα για την τακτοποίηση των εκπαιδευτικών και των οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς το τμήμα αυτό αποτελεί το πλέον απαιτητικό τμήμα του ΠΔΜ σε οικονομικούς πόρους (υπερδιπλάσιους από κάθε άλλο τμήμα του ΠΔΜ) αλλά και σε διδακτικό προσωπικό βάσει του ΠΔ407 (καθώς δεν έχει μέχρι στιγμής διορισμένα μέλη ΔΕΠ).

Η σημαντικότερη επιτυχία του τμήματος στα πλαίσια της εξωστρέφειάς του ήταν η απόφαση-εισήγηση προς τη ΔΕ για την αναγόρευση του ζωγράφου κ. Κώστα Τσόκλη ως επίτιμου διδάκτορα. Ο κ. Τσόκλης, αν όχι ο επιφανέστερος ζων Έλληνας ζωγράφος, αποτελεί πάντως στον τομέα του μία τεράστια εθνική προσωπικότητα. Ο κ. Τσόκλης ουδέποτε άλλοτε αποδέχθηκε τέτοια πρόσκληση, όμως συμφώνησε στη δική μας (του κ. Παπανικολάου). Η διεθνής ακτινοβολία του κ. Τσόκλη είναι μεγαλύτερη από τη διεθνή ακτινοβολία του ΠΔΜ. Εναπόκειται στη μελλοντική διοίκηση του ΠΔΜ και του τμήματος να υλοποιήσουν τη μέγιστη αυτή επιτυχία.

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (ΤΒΣ)
Το τμήμα αυτό αν και είναι μη αυτοδύναμο, εντούτοις διαθέτει μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ σε όλες τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αποφασίσθηκε και διορίσθηκε ο συνάδελφος κ. Κυρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Νηπιαγωγών, ως Πρόεδρος του τμήματος, ενώ με εσωτερική ψηφοφορία εξελέγη ως Αντιπρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος, ο συνάδελφος κ. Μακρής. Με τον τρόπο αυτό, το τμήμα διατήρησε τη σχετική αυτονομία του και ουδέποτε η ΔΕ παρενέβη στις λειτουργίες και τις αποφάσεις του.

Το ΤΒΣ αποφάσισε και εισηγήθηκε στη ΔΕ την αναγόρευση ως επίτιμου διδάκτορα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. Η ΔΕ ενέκρινε την απόφαση και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του θέματος αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει εκκρεμότητα.

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Τον Ιούνιο 2010 αποφασίσθηκε η δημιουργία Επιτροπής για τη σύνταξη ενός ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο δημιουργίας (έστω και άτυπου αν δεν το επέτρεπε ο νόμος) ενός Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Graduate School). Σκοπός ήταν ο κεντρικότερος συντονισμός των διαφόρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η τυποποίηση κοινών δράσεων και η χρήση κοινών προτύπων, η αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία, η χρηστή διοίκηση, η ευανάγνωστη κοινωνικής λογοδοσία, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία πολλαπλών ΠΜΣ.

Σε εκείνη την περίοδο έγινε και η παρουσίαση των αξόνων του νέου νόμου-πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα πρώιμα αυτά κείμενα γινόταν αναφορά στην έννοια της Μεταπτυχιακής Σχολής (μίας εντός κάθε ιδρύματος). Έτσι η πρωτοβουλία ανακόπηκε εν όψει των εξελίξεων του νέου νόμου.

Διοικητικό προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό του ΠΔΜ δεν είναι επαρκές αριθμητικά, ενώ είναι ελάχιστοι οι υπάλληλοι που έχουν διορισθεί μέσω ΑΣΕΠ. Επίσης σημαντικότατο είναι ότι στερείται παντελώς ιδίας νομικής υπηρεσίας, ενώ η τεχνική υπηρεσία αποτελούνταν στο διάστημα αυτό από 0 μέχρι 1 υπάλληλο. Το διοικητικό προσωπικό του ΠΔΜ καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη στήριξη των λειτουργιών του ιδρύματος.

Η ΔΕ, και ειδικότερα ο πρόεδρος, δεν άσκησε φαβοριτική πολιτική και ουδενός υπαλλήλου εξέτασε την κομματική ταυτότητα (πράγμα εύκολο σε μία πόλη όπου όλοι γνωρίζουν όλους). Έγινε προσπάθεια τοποθέτησης (ή διατήρησης) του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Στην προσπάθεια ενίσχυσης των διοικητικών λειτουργιών η ΔΕ προέβη σε σειρά ενεργειών. Καταρχήν ανακάλεσε την παράτυπη (αν όχι παράνομη) εκπαιδευτική άδεια του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Με σειρά παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΔΒΜΘ προσπάθησε την επιτάχυνση των μετατάξεων προς το ίδρυμα. Μέσω πόρων της ΕΕ προσπάθησε να συγκρατήσει με διαδοχικές βραχείες συμβάσεις όσους κατά το δυνατόν υπαλλήλους ήταν εφικτό. Καθώς θα εισρεύσουν πόροι από τα ιδρυματικά έργα της ΕΕ, θα καταστεί δυνατόν οι υπηρεσίες του ΠΔΜ σύντομα να στελεχωθούν επαρκέστερα με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Από τη ΔΕ ελήφθη απόφαση για την επανεξέταση της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα ώστε να συναφθεί σύμβαση με οποιαδήποτε τράπεζα κατόπιν προσφορών. Ελήφθησαν μακράν συμφερότερες προσφορές από άλλες τράπεζες αλλά διαπιστώθηκε μία επίμονη τροχοπέδηση από τους (2 διαδοχικά) Διευθυντές με επιχειρήματα όπως: (α) ότι απαιτείται πολύ εργασία !, (β) ότι θα αναγκαστούν οι προμηθευτές μας να αλλάξουν τράπεζα! και (β) ότι άλλες τράπεζες είναι αναξιόπιστες! Τελικώς, η προϊούσα κατανάλωση του αποθεματικού του ιδρύματος ελαχιστοποιεί τις συνέπειες των διαφυγόντων εσόδων. Η μελλοντική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και η επιλογή εκ μέρους τους της επιθυμητής τράπεζας θα μειώσει περαιτέρω τις συνέπειες του εναγκαλισμού του ΠΔΜ με τη συγκεκριμένη τράπεζα.

Η πρόσφατη μη έγκαιρη αποστολή στο ΥΠΔΒΜΘ των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ προκάλεσε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου με ήκιστα κολακευτικά σχόλια για το ίδρυμα. Κατά την αναπαραγωγή της είδησης στο τοπικό ηλεκτρονικό τύπο υπήρξαν επιτιμητικά σχόλια με αποκλειστικό αποδέκτη τον πρόεδρο της ΔΕ. Διασαφηνίζεται το εξής. Δεν αποτελεί καθήκον της ΔΕ να ελέγχει πότε οι διοικητικές υπηρεσίες του ΠΔΜ θα επικοινωνήσουν με το ΥΠΔΒΜΘ αρμοδίως και αμέσως (δηλαδή χωρίς παρέμβαση της ΔΕ), όπως οφείλουν. Ο πρόεδρος, όπως όφειλε, επέπληξε το Διευθυντή για την ολιγωρία, που επέτεινε τους περιρρέοντες προβληματισμούς για το μέλλον του ιδρύματος. Ο Διευθυντής δεν αποδέχθηκε τις ευθύνες του και αντέδρασε μη συνεργαζόμενος με τον πρόεδρο. Ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων προσέφερε κάλυψη στον προϊστάμενο τους. Δεοντολογικό θα ήταν σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος να αρνηθεί στήριξη από τους υφισταμένους του.

Πέραν όλων των ανωτέρω, τα οποία αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις τυρβώδους λειτουργίας, η απερχόμενη ΔΕ αισθάνεται την υποχρέωση να αποχαιρετήσει το διοικητικό προσωπικό και να δηλώσει την ευχαρίστησή της για τη γενικότερη άριστη συνεργασία και το φιλικό κλίμα που ανεπτύχθη.

Υποδομές Κοζάνης και Φλώρινας

Το θέμα των υποδομών απέσπασε το διαρκές ενδιαφέρον της ΔΕ. Ο κ. Βλαχόπουλος προσέφερε σημαντικότατη βοήθεια στο αντικείμενο. Για την οικονομία του απολογισμού συνοπτικότητα αναφέρονται τα εξής.

Το ιδιοκτησιακό και κτιριολογικό της Κοζάνης προόδευε με αργούς ρυθμούς επί μακρό χρονικό διάστημα. Η ΔΕ, όπως όφειλε, εξέτασε σιωπηρά εναλλακτικές λύσεις και διέθεσε σημαντικό χρόνο, ώσπου τελικά επιβεβαίωσε τη λύση της ΖΕΠ. Υπήρξε προβληματισμός σχετικά με την πρακτική της απευθείας ανάθεσης μελετών σε ιδιωτικό φορέα καθώς και με το ύψος των αμοιβών. Τελικώς, η ΔΕ κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσης με την ΑΝΚΟ επέτυχε το εξής. Οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση του έργου της κατασκευής της πανεπιστημιούπολης και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ συνοψίσθηκαν σε περιορισμένο αριθμό συμβάσεων αποφεύγοντας ενδιάμεσα στάδια. Το προδιαγραφόμενο κόστος της τάξης των 5.5Μ € μειώθηκε στο ποσό των 2,7Μ €. Τα απαιτούμενα χρήματα αναμένεται να καταβληθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σχετικά με το κτίριο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες (μελέτες με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και ένταξη στο ΕΣΠΑ) ώστε να προχωρήσει η στατική ενίσχυσή του και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου.

Το κτίριο της Αγίας Όλγας στη Φλώρινα είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο ώστε να αποκτηθεί από το ΠΔΜ. Εντούτοις το θέμα βρισκόταν στο σημείο 0. Κατόπιν επανειλημμένων τηλεφωνικών και γραπτών επικοινωνιών με το Σύλλογο προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων (Γραμματέας κ. Μαζαράκης), καθώς και με δύο μετακινήσεις στην Αθήνα (κ. Βλαχόπουλος και πρόεδρος), από 1/1/2011 το κτίριο της Αγίας Όλγας παραχωρήθηκε δωρεάν στο ΠΔΜ με 25ετή διάρκεια σύμβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία για την ένταξη του κτιρίου στις λειτουργίες του ΤΕΕΤ είναι προδιαγεγραμμένη.

Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ)

Η ΕΕ (δια του αντιπροέδρου της ΔΕ συναδέλφου κ. Πατιά) λειτούργησε αθόρυβα για τον έξω κόσμο αλλά παρήγαγε σημαντικότατο έργο για το ΠΔΜ. Το έργο αυτό μπορεί να κατηγοροποιηθεί ως εξής.

Καταθέσεις προτάσεων ανάπτυξης του ΠΔΜ και επέκτασης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
1. Πρόταση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πράσινης Ανάπτυξης στη Δ. Μακεδονία (Κατατέθηκε στις 30-5-2010 κατά την επίσκεψη της Υπουργού κα. Διαμαντοπούλου)
2. Πρόταση δημιουργίας Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Πιστοποίησης Δομικών Υλικών και Συστημάτων στο ΠΔΜ (Κατατέθηκε στις 30-5-2010 κατά την επίσκεψη της Υπουργού κα. Διαμαντοπούλου)
3. Πρόταση Σύστασης Ερευνητικού κέντρου Δ. Μακεδονίας (EKEΔΜ), η οποία είχε και υποβληθεί το Φεβρουάριο του 2007. (Κατατέθηκε στις 10-6-2010 κατά την επίσκεψη της Υπουργού κα. Μπιρμπίλη)
4. Σχολείο Ελληνικής και Βαλκανικών Γλωσσών: Σκέψεις αύξησης της εξωστρέφειας.

Βελτίωση αποτελεσματικότητας λειτουργίας της ΕΕ

1. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και των εντύπων της ΕΕ.
2. Ανάθεση ελέγχου της ΕΕ από ορκωτούς λογιστές
3. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΕ ΑΠΘ και ΕΕ ΠΔΜ για την εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (σύστημα ResCom), με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και διαφανέστερης λειτουργίας. Οι όροι της σύμβασης ήταν οι συμφερότεροι σε σχέση με οποιουδήποτε άλλου ΑΕΙ συνήψε παρόμοια σχέση με το ΑΠΘ.
4. Εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το ΠΔΜ ήταν μεταξύ των ΑΕΙ που υλοποίησαν τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής (1-12-2011). Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί 1.843 πράξεις.
5. Βελτίωση πλαισίου συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την επίτευξη περισσότερων πλεονεκτημάτων από πλευράς ΠΔΜ.
6. Προώθηση σχέσεων μεταξύ του ΠΔΜ και αμερικανικών πανεπιστήμιων, με επίσκεψη του αντιπροέδρου κ. Πατιά στις ΗΠΑ και συναντήσεις με πρυτάνεις αμερικανικών ΑΕΙ.
7. Αύξηση αριθμού ερευνητικών προτάσεων. Συγκεκριμένα μέσα στο 2010 κατατέθηκαν προτάσεις σε ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα συνολικού ύψους συμμετοχής του ΠΔΜ άνω των 17,5Μ €
8. Μείωση λειτουργικού κόστους της ΕΕ κατά 21% κατά το 2010 σε σχέση με το 2009 και αναμενόμενη σταθεροποίηση μέσα στο 2011. Παράλληλη αύξηση των εσόδων της ΕΕ στο ίδιο διάστημα κατά 49%. Τέλος, σημειώνεται ότι το 2010 η ΕΕ διαχειρίσθηκε ερευνητικά κονδύλια συνολικού ύψους 3,4Μ €, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το 2009.

Σημαντικότατη παρακαταθήκη είναι το γεγονός ότι η απερχόμενη ΔΕ αφήνει προίκα 6 οριζόντιων ιδρυματικών έργων συνολικού προϋπολογισμού >2Μ ευρώ.

Επιλογικά

Η ΔΕ είναι υπερήφανη για το πολυποίκιλο έργο που επιτέλεσε σε βραχύ χρόνο με τη βοήθεια συνεργατών εντός και εκτός ΠΔΜ. Η ΔΕ ειλικρινώς ευχαριστεί τους συνεργάτες αυτούς. Με πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς έγιναν προσπάθειες σε πολλά μέτωπα και τομείς. Άλλες ενέργειες υπήρξαν εξυγιαντικές και επιστροφής στη χρηστή διοίκηση, άλλες εξορθολογισμού και ομογενοποίησης, άλλες σχεδιασμού και υλοποίησης. Η ΔΕ στάθηκε με αίσθημα δικαιοσύνης απέναντι σε αντίπαλες προσωπικές απόψεις και σε αντίπαλα συλλογικά συμφέροντα (των τμημάτων), με αίσθημα ισορροπίας απέναντι στους δύο πόλους της Κοζάνης και της Φλώρινας.

Ο πρόεδρος ουδέποτε επεσκέφθη κομματικά ή βουλευτικά γραφεία και προσπάθησε μη «συναλλασσόμενος» με οποιοδήποτε φορέα, να συμβάλλει στην αυτονομία του πανεπιστημίου ως θεσμού ανεξάρτητου από τα κόμματα και τις πολιτικές τους. Η ΔΕ αποτελούνταν κατά βάση από καθηγητές με ευρείες ακαδημαϊκές και διοικητικές εμπειρίες σε ένα μεγάλο κεντρικό πανεπιστήμιο, την κιβωτό του ΑΠΘ. Όλοι αυτοί οι καθηγητές ουδέποτε θα ήταν δυνατό ατομικά ή συλλογικά να καταστήσουν τον εαυτό τους κυματοδηγό οποιαδήποτε κομματικής ή κρατικής εξουσίας. Δυστυχώς, η αυτονόητη αυτοτέλεια των μελών της ΔΕ, ως προσωπικοτήτων με μακρά διαδρομή, δεν έγινε αντιληπτή στην κοινότητα του πανεπιστημίου αλλά και ευρύτερα. Το δυστύχημα στη σημερινή Ελλάδα είναι ότι ουδείς πιστεύει στο ενδεχόμενο ευπατριδισμού.

Μετά από όσα εκτέθηκαν προηγουμένως είναι απολύτως περιττός οποιοσδήποτε σχολιασμός σε «βήτα» διαλογής πρόσφατα δημοσιεύματα με πλήθος «εσωτερικών πληροφοριών», «ποιητικής-δημιουργικής» μάλιστα έμπνευσης. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στα μεγάλα υψόμετρα και όποιος καταλαμβάνει δημόσια θέση πρέπει να ανέχεται με εγκαρτέρηση τους πάντες και τα πάντα. Προς κάθε κατεύθυνση λοιπόν δίνεται απάντηση με τους στίχους του άλλου ποιητή:
Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν,
να πουν: “όποιος φωνάζει έχει δίκιο”.

Εξ άλλου παρόμοιες γραφίδες «ευθυβόλως» απομείωναν το ΠΔΜ με καταφρονητικά σχόλια («Πανεπιστήμιο της Σ’κρκας»). Όσοι πράγματι ενδιαφέρονται για το ΠΔΜ και την εδραίωσή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να συνειδητοποιήσουν τους εκ Δυσμών υπαρκτούς κινδύνους. Φοβείσθε τους Δαναούς και «τριαντάφυλλα» φέροντας.

Εν κατακλείδι, με ήσυχη τη συνείδηση η ΔΕ απευθύνεται στους συναδέλφους του ΠΔΜ και στη μέλλουσα ΔΕ, και εύχονται κάθε επιτυχία στο έργο τους, καλή δύναμη και μεγάλες αντοχές σε όσα θα αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο λόγω των αντικειμενικών γενικότερων συνθηκών.

Καθ. Γιάννης Μανωλόπουλος 10/5/2011

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: