Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών

By on 29/11/2023

Διάρκεια: 137 ΩΡΕΣ 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2023

Έναρξη Μαθημάτων: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Λήξη Μαθημάτων: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / 5 ECTS / ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώνει την 1η Χειμερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών στο Νυμφαίο Φλώρινας, στο πλαίσιο της Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης για τον Κλίμα “Climate Community_WM”. Με την δράση αυτή επισφραγίζεται η αδελφοποίηση του με το SKYROS Project.

Η Καμπάνια Climate Community_WM βρίσκεται στο πρώτο έτος ύπαρξής του, με ήδη τρεις ενεργές δράσεις. Μια εξ αυτών αποτελεί η Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών, μια Ακαδημία που τρέχει ενεργά από το 2016 στο νησί της Σκύρου, ως Θερινή Ακαδημία, και το Δεκέμβριο θα έρθουν εκπαιδευόμενοι, από κάθε άκρη της χώρας στο Νυμφαίο Φλώρινας, για να ζήσουν την εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα χειμερινό τοπίο με φυσικό κάλλος. 

Η Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών θεωρείται πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της νέας γενιάς περιβαλλοντικών εκπαιδευτών, ικανών να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προαγωγής της υγείας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνεισφέρουν με επιτυχία στο σχολικό σύστημα, σε περιβαλλοντικά κέντρα, κρουαζιερόπλοια, μουσεία, κήπους, μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και όπου μπορούν να εμπλακούν σε θέματα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας / Κοινοτικής / Περιβαλλοντικής Υγείας.

Στόχος της Ακαδημίας Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών είναι η χάραξη ενός νέου δρόμου εκπαίδευσης, που πρωτοπορεί για τα ελληνικά δεδομένα και βασίζεται στις ανάγκες εξειδίκευσης, όσων εκπαιδεύουν σε θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγείας. Επίσης, η Ακαδημία εστιάζεται στην παροχή δεξιοτήτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν αν χειρίζονται με επιτυχία το πεδίο της επικοινωνίας, σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας.

Απώτερος σκοπός είναι η ενεργός συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετιζόμενων με το περιβάλλον και την υγεία μέσα από δράσεις, που στοχεύουν στην προαγωγή της Περιβαλλοντικής Υγείας για την προστασία των πολιτών και όλων των κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ περιβαλλοντικών επιστημών, επιστημών υγείας και πρόνοιας, βιολογικών και θετικών επιστημών, κοινωνικών, καθώς και ανθρωπιστικών επιστημών. Επίσης στοχεύει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες συναφών σπουδών και σε όσους εργάζονται ή έχουν εργαστεί ως εκπαιδευτές, διερμηνείς, δημοσιογράφοι και ενδιαφέρονται να εμπλακούν ενεργά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη τυπική της μορφή – Σχολεία, στη μη τυπική της μορφή – Περιβαλλοντικοί Διερμηνείς – Μουσεία, Πάρκα, Κρουαζιερόπλοια-Κατασκηνώσεις και στην άτυπη εκπαίδευση – Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε όσους δραστηριοποιούνται εν γένει σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας/ Κοινοτικής/ Περιβαλλοντικής Υγείας.

Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία έχει οργανωθεί με την φιλοσοφία μιας οικολογικής κοινότητας, που ενδιαφέρον έχει την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην κοινωνία των πολιτών, να γνωρίσει μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά μέσα από την προβολή καλών πρακτικών και εμπειριών.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ και στο ποσό καλύπτονται το κόστος της διαμονής, της διατροφής και της εκδρομής. 

Τα έξοδα μετάβασης στο Νυμφαίο επιβαρύνουν τους εκπαιδευόμενους.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να μεταβείτε στον σύνδεσμο, επιλέγοντας στις επιλογές που θα βρείτε στην ενότητα «Επιλογή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου», την «Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών». Πριν την υποβολή της Αίτησης, δίνετε τα Προσωπικά Στοιχεία σας και μια λίστα μερικών απαραίτητων δεδομένων για την πιστοποίηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Email: [email protected] | Τηλ: 6980777325

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: