Πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων

By on 23/06/2009

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες)


Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωράει στην πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με έδρες κλιμακίων στις πόλεις Γρεβενών, Κοζάνης, Πενταλόφου Νομού Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

Για το νομό Κοζάνης με έδρα την Πόλη της Κοζάνης (28 άτομα) και με έδρα την κοινότητα Πενταλόφου (7 άτομα) θα προσληφθούν συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα

α) Κοζάνη:

* 1 θέση ΠΕ Οικονομολόγος
* 1 θέση ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 θέση ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
* 3 θέσεις ΔΕ Οδηγοί αυτοκινήτων
* 1 θέση ΔΕ Χειριστής μηχανήματος σημάνσεως – διαγραμμίσεως οδών
* 1 θέση ΔΕ Χειριστής μηχανικού σαρώθρου
* 1 θέση ΔΕ Χειριστής εκχιονιστικού οχήματος – μηχανήματος παντός τύπου
* 1 θέση ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ)
* 1 θέση ΔΕ Χειριστής καλαθοφόρου οχήματος συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων
* 1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνίτης οχημάτων
* 1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων
* 1 θέση ΔΕ Ηλεκτροσυγκολητής
* 1 θέση Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
* 1 θέση ΔΕ Αποθηκάριος
* 2 θέσεις ΥΕ Φύλακες
* 10 θέσεις ΥΕ Εργάτες

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: