Συγκρότηση Επιτροπών Κρατικής Αρωγής στην Π.Ε. Φλώρινας

By on 21/01/2022

Μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022 που έπληξε την Π.Ε.  Φλώρινας ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις και τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφόρηση στον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστο Μιχαήλ στο τηλέφωνο 2385350423 και μέσω email στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: [email protected] .

Η προβλεπόμενη διαδικασία ορίζεται στον Ν. 4797/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι  σήμερα. Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής Εκτίμησης και Καταγραφής Ζημιών Επιχειρήσεων της Π.Ε. Φλώρινας, Γραφείο 8,  2ος όροφος. 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας: https://florina.pdm.gov.gr/sygkrotisi-epitropon-kratikis-arogis-stin-p-e-florinas/

Τα παραπάνω αφορούν και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Ν. 4797/2021 και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους. 

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας έχουν συσταθεί επιτροπές κρατικής αρωγής, οι οποίες θα προβούν σε επιτόπιους ελέγχους στις πληγείσες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά την υποβολή των αιτήσεων τους που θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: