Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κοζάνης

By on 02/12/2019

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κοζάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 25
2Σύγχρονη οικογένεια50
3Σύνδεση σχολείου-οικογένειας50
4Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

25
5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
6Βασικά Αγγλικά (Α1)50
7Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25
8Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
9Βασικά Ιταλικά (Α1) 50
10Βασικά Γερμανικά (Α1)50
11Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
12Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές 

δραστηριότητες

10
13Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων 25
14Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25
15Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

 

Αρχές του 2020 θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε περισσότερα προγράμματα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_02.12.2019

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης:  

Τηλ.: 2461029497

Ταχ. Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 13

Email: [email protected] 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: