Θα μετρούν και οι αποδείξεις διοδίων στο αφορολόγητο

By on 30/12/2010
Κρατήστε και τις αποδείξεις των διοδίων 
Θα μετρούν κι αυτές στο αφορολόγητο

diodia_megali


Και τις αποδείξεις των διοδίων θα μπορούν να συγκεντρώνουν οι πολίτες προκειμένου να «χτίσουν» το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.


Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή ερωτήματα πολιτών που χρησιμοποιούν για τη διέλευσή τους το σύστημα τηλεδιοδίων

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις ιδιωτών που κατά τη διέλευση αυτοκινητοδρόμων κάνουν χρήση των συστημάτων τηλεδιοδίων, η εταιρεία, για την εμφάνιση του εσόδου από την εκμετάλλευση των διοδίων εκδίδει κάθε μήνα, με βάση τη χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών πομπών το στοιχείο, «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ», το οποίο σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών αποτελεί επίσημο φορολογικό στοιχείο.

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στη συγκέντρωση των αποδείξεων των δαπανών που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό, για τους πελάτες φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες(συνδρομητές) που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν άπαξ τους λογαριασμούς διελεύσεων αυτοκινητοδρόμων, η αρμόδια για την εκμετάλλευση εταιρεία μπορεί να εκδίδει και να τους αποστέλλει «ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» (πρωτότυπο) για φορολογική χρήση, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μηνιαίων εκδιδόμενων λογαριασμών συμπεριλαμβανομένων και του μοναδικού αριθμού του μηνιαίου λογαριασμού διελεύσεων.

 

Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδει και να αποστέλλει και «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ)» σε πρωτότυπο επιστολόχαρτο της εταιρείας για το σύνολο του ποσού των διελεύσεων του συνδρομητή για κάθε έτος, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ιδιώτη (επώνυμο, όνομα, κωδικός πελάτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ ) με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

 

Τη βεβαίωση αυτή οι φορολογούμενοι θα τη συμπεριλάβουν στις λοιπές αποδείξεις δαπανών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού της φορολογικής κλίμακας.
 

newsit


Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: