Πρόγραμμα “Κοινωφελής Εργασία στον Πολιτισμό”

By on 07/02/2013

Απασχόληση για ανέργους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στον Πολιτισμό

Το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση νέων ανέργων έως 35 ετών για χρονικά διάστημα έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) – κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου – στις ακόλουθες υπηρεσίες και εργασίες:
-υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό.
-εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ).

Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό.

Οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε Δικαιούχους – Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου κ.α.) σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.α.) Η απασχόληση είναι ορισμένου χρόνου και ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες (μέσα σε διάστημα 12 μηνών). Η καταβαλλόμενη αμοιβή στους απασχολούμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, υποχρεούνται να καταβάλλουν και την ασφαλιστική κάλυψη εργοδότη και εργαζόμενου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί οι θέσεις απασχόλησης ανά φορέα, ενώ οι πρώτες ανακοινώσεις πρόσληψης έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Εδώ έχει αναρτηθεί η λίστα φορέων που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στον Πολιτισμό. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν από την λίστα να ενημερώνονται για το ποιοι φορείς στην Περιφέρεια τους θα προκηρύξουν ή έχουν ήδη προκηρύξει θέσεις.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Αναζήτηση Θέσεων – Υποβολή αίτησης

Οι προκηρύξεις τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση του ΑΣΕΠ. Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στην ενότητα Θέσεις εργασίας στην επιλογή Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) – Πίνακας Θέσεων ΚΟΧ Πολιτισμού στο σύνδεσμο εδώ.

Μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ οι φορείς δημοσιοποιούν την έκδοση προκήρυξης τουλάχιστον με δελτία τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται το Πρόγραμμα, ανάρτηση ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου που υλοποιείται η δράση και ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα.

Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να αναζητούν τις προκηρύξεις και τις θέσεις εργασίας:

-στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού – Τουρισμού στην ενότητα Νέα- Ανακοινώσεις
-στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
-στις ιστοσελίδες των εγκεκριμένων δικαιούχων φορέων

ERGON blog

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: