ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ν. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

By on 30/11/2005

Σε συνέχεια των ενεργειών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και με αφορμή την αναμενόμενη -αρχές Δεκεμβρίου-άφιξη των αποδημητικών πουλιών, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Νομαρχία Κοζάνης, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και εκπρόσωποι των δήμων του Νομού, με στόχο να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση για κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε περίπτωση εμφάνισης τυχόν κρουσμάτων ή ύποπτων καταστάσεων γρίπης πουλερικών ή ψευδοπανώλης.

Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 279719/2004 (Β 1760) Απόφασης Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία τίθενται σε εφαρμογή τα Σχέδια Επείγουσας Επέμβασης για τη ψευδοπανώλη και τη γρίπη των πτηνών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, ανεξάρτητα από τη μη διαπίστωση ακόμη ύποπτων περιστατικών, έχει ήδη συγκροτήσει Τοπικό Κέντρο Επείγουσας Ανάγκης επιτήρησης του Νομού για τη μεθόδευση ενεργειών και άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν κρούσματος της γρίπης των πτηνών.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar