Μέχρι 17 Απριλίου οι αιτήσεις για τους 186 εφοριακούς

By on 15/04/2013

Περιθώριο έως τις 17 Απριλίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 186 ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών (Προκήρυξη 1Κ/2013).
Το νέο τακτικό προσωπικό θα διοριστεί στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα, ενώ οι 60 θέσεις αφορούν πτυχιούχους Νομικής Σχολής (εκ των οποίων οι 21 με εμπειρία) και οι υπόλοιπες 126 πτυχιούχους Οικονομικών τμημάτων (εκ των οποίων οι 45 με εμπειρία).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και:
γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας ,μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή στην Ελεγκτική, ή στην Λογιστική, ή στην Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομίας, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής, ή της Χρηματοοικονομικής.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς μπορούν να προσθέσουν έως και 800 επιπλέον μόρια (συνδυαστικά) στην τελική κατάταξη.


Πώς υποβάλλεται η αίτηση


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως τις 17 του μήνα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» – «Αίτηση Συμμετοχής».


Στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, (ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013, Κατηγορία: Π.Ε., Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.


Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 22 Απριλίου.


Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται:


Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100)
Κατά τις ώρες 14:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137 & 2131319141).

ethnos.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: