Οι Οικολογοι της Κοζάνης κόβουν την πιτα τους

By on 30/01/2006

Κι για να μη απομείντι μι ‘ν όρεξ´, έλατι σην…
Πίτα των Οικολόγων

Φάϊ, πχι, κι άσουτα σιουρδίτκα

Ψηλός Αηλιάς, Κυριακή, 5/2/06, ώρα 12.00

Μι `ν ώρα σας,να μι σας κριμάσουμι τα χλιάρια!

One Comment

  1. 659.open20h

    30/01/2006 at 21:42

    μια που δεν παέν' η σιουρδαμάρα στα β'νά παέν οι οικουλόγ'
    να μην τσακώσν' κι κάναν ιό ΗΤΑ ΜΝΙ 3 -5 κ.λ.π………………

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: