Μετεγκατάσταση Κλείτου Ανταποκρίθηκε πλήρως στις δεσμεύσεις του ο Νομάρχης Κοζάνης

By on 23/01/2006

Η ουσιαστική ανταπόκριση στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου του Δήμου Ελλησπόντου, αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Το θέμα της μετεγκατάστασης του συγκεκριμένου οικισμού για το Νομάρχη Κοζάνης, Ιορδάνη Ανδρεάδη, αποτέλεσε μια από τις βασικές προτεραιότητές του από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του.
Κατόπιν σειράς συσκέψεων και επαφών οι εμπλεκόμενοι φορείς ανέλαβαν από την πλευρά τους συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες η Ν.Α. Κοζάνης τήρησε πλήρως και υλοποίησε με απόλυτη συνέπεια.

Μόνο για την κύρωση της διανομής των οικοπέδων στους δικαιούχους του Κλείτου, τα δύο τελευταία χρόνια με συστηματική και μεθοδική δουλειά από την πλευρά της Ν.Α Κοζάνης, έγινε μια σειρά συσκέψεων της επιτροπής απαλλοτριώσεων που έκρινε και καθόρισε τους δικαιούχους, στη συνέχεια η επιτροπή οριστικών διανομών διενήργησε την κλήρωση των οικοπέδων στους δικαιούχους, η τοπογραφική υπηρεσία της Ν.Α Κοζάνης προχώρησε στην υπόδειξη των οικοπέδων, έγινε έλεγχος της πολεοδομικής μελέτης, προωθήθηκε στο Νομάρχη Κοζάνης για υπογραφή η κύρωση της διανομής των οικοπέδων στους δικαιούχους του νέου οικισμού και εκδόθηκε και το σχετικό Φ.Ε.Κ. Με ενέργειες επίσης του Νομάρχη Κοζάνης ξεπεράστηκαν μια σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων και αναμένεται πλέον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αντίστοιχο έντυπο του τίτλου κυριότητας, ενώ για την διευκόλυνση των κατοίκων του νέου οικισμού στον Άργιλο Κοζάνης προχώρησε η χορήγηση περισσοτέρων από 300 βεβαιώσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων οδοποιίας που δεσμεύτηκε η Ν.Α. Κοζάνης να υλοποιήσει και προχώρησε η εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση του τρόπου υδροδότησης του νέου οικισμού. Η λύση που προκρίθηκε σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΚ Κοζάνης ήταν η υδροδότηση του οικισμού μέσω Αργίλου. Κατόπιν χρηματοδοτήθηκε από τη Ν.Α. Κοζάνης, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης στο Δήμο Ελλησπόντου, ο οποίος και την υπέβαλε για ένταξη στο 3ο ΠΕΠ.

Σ’ ότι αφορά στην πρόταση για την κατασκευή ενός οικισμού με αρχιτεκτονική του Πόντου, με πρωτοβουλία του Νομάρχη Κοζάνης θα ενημερωθούν οι κάτοικοι από ειδικό αρχιτέκτονα για την κατασκευή μ’ αυτούς τους όρους δόμησης του οικισμού που καθίσταται δύσκολη λόγω του αυξημένου κόστους επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες.
Εκτός αυτών η Ν.Α. Κοζάνης προχωρά στην εκπόνηση μελέτης για τη συνδετήρια οδό του νέου οικισμού μέσω του Δημοτικού Διαμερίσματος Αργίλου καθώς και για το δημοτικό σχολείο του νέου οικισμού.
Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν το προσωπικό ενδιαφέρον του Νομάρχη Κοζάνης και τη συνέπεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία στέκεται στο πλευρό των κατοίκων του Κλείτου για την ταχύτερη δυνατή μετεγκατάστασής τους στο νέο οικισμό.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: