Η Δυτική Μακεδονία μπροστά στις προκλήσεις

By on 30/12/2013

Γράφει ο Γιώργος Δάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Η στροφή στην επιχειρηματική καινοτομία και οι απαιτήσεις για μια ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα προκειμένου η Ελλάδα να αναδιαταχτεί σε μια βιώσιμη οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιμέρους περιφερειών, μπορεί αθροιστικά να αποφέρει ένα ισχυρό εθνικό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας παράλληλα το ζητούμενο της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην προοπτική αυτή, η επόμενη Προγραμματική Περίοδος «2014-2020» και η προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία θα δομηθεί πάνω στα ήδη υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών, παρέχουν μία ιστορική ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία.

Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο τομέας της Ενέργειας παραμένει κυρίαρχος. Η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, η έλευση του φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TAP και οι προσπάθειες αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών ενεργειακών μορφών διευρύνουν και ισχυροποιούν τον ενεργειακό χαρακτήρα της Δυτικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερα σημαντικός και πολλά υποσχόμενος αναδεικνύεται ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, οι οποίες διαμορφώνουν καθεστώς μειούμενης κρατικής προστασίας, όσον αφορά για παράδειγμα τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώσεις, οι αγρότες επιβάλλεται να στραφούν σε νέες καλλιέργειες και στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Επιπλέον, οι αναδυόμενες καλλιέργειες, πέραν της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων τα οποία πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, απαιτούν ταυτόχρονα και μια δυναμική και αποτελεσματική πολιτική προώθησης στις αγορές.

Στους τομείς τόσο της ενέργειας όσο και της πρωτογενούς παραγωγής, η διαχείριση των υδάτινου πλούτου χαρακτηρίζεται από την πλευρά μας ως εξαιρετικά καθοριστικός παράγοντας. Δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει το 65% των υδάτινου δυναμικού σε εθνικό επίπεδο, η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, η αποτροπή της υποβάθμισης, ο έλεγχος της ρύπανσης και κυρίως η ορθολογική αξιοποίησή του με έμφαση περισσότερο στη διαχείριση της ζήτησης και λιγότερο της προσφοράς, αποτελούν άμεσες προτεραιότητες οι οποίες σχετίζονται ευθέως με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας.

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, ακόμη και στις σημερινές συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία θύλακες έντονης οικονομικής δραστηριότητας, με κυρίαρχο τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης της γούνας. Είναι περισσότερο από ενδεικτικό το γεγονός ότι η εγχώρια γουνοποιία, συγκεντρωμένη κυρίως στο δίπολο Καστοριάς-Σιάτιστας, συνεισφέρει περίπου στο 6% του συναλλάγματος που εισρέει ετησίως στη χώρα μας. Το 30% της παγκόσμιας παραγωγής προϊόντων γούνας προέρχεται από τις ελληνικές γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης των μοναδικών χαρακτηριστικών της Δυτικής Μακεδονίας σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, με έμφαση τόσο στον χειμερινό τουρισμό που προσφέρουν τα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, όσο και στις εναλλακτικές μορφές πολιτιστικού, θρησκευτικού, βιομηχανικού, αθλητικού αλλά και γαστρονομικού τουρισμού.

Η κατασκευή του αγωγού ΤΑP και της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, σε συνδυασμό με την εκκίνηση της νέας Προγραμματικής Περιόδου «2014-2020», δημιουργούν για τη Δυτική Μακεδονία ισχυρό μείγμα ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. Από την πλευρά μας, προωθούμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης που θα προσφέρουν τα μεγάλα ενεργειακά έργα στην Περιφέρειά μας, προκειμένου άμεσα να αναχαιτίσουμε τα εφιαλτικά ποσοστά ανεργίας. Κυρίαρχα όμως, σχεδιάζουμε τη βέλτιστη δυνατή κατεύθυνση και αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του νέου ΕΣΠΑ.

Η μακροχρόνια ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το σημαντικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, δεν μπορούν να καλυφθούν με μικρά και άτολμα βήματα. Οι συνθήκες απαιτούν αναπτυξιακά άλματα, ανατρεπτικές επιλογές και στροφή στις τεχνολογίες αιχμής με σημαντική προστιθέμενη αξία. Η ευθύνη όλων μας για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, για καινοτόμες επιλογές και αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων είναι αναμφισβήτητη. Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν σαφή στόχευση, προϋποθέτουν άριστο σχεδιασμό, επιβάλλουν διαφάνεια στην υλοποίηση.

imerisia.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: