Ηνωμένα Έθνη: Υποχώρησε η Ελλάδα στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας

By on 16/05/2006

Μετά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και τα Ηνωμένα Έθνη έρχονται να επιβεβαιώσουν την υποχώρηση της Ελλάδας στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας. Η τελευταία αναφορά των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο “Αναφορά για το Ψηφιακό Χάσμα: Δείκτης διάχυσης ΤΠΕ 2005 (Digital Divide Report: ΙCT Diffusion Index 2005, Μάιος 2006)” καταδεικνύει την υποχώρηση της Ελλάδας στη χρήση και αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς παρουσιάζεται μέσα στην περίοδο 1997-2004 να υποχωρεί κατά 8 θέσεις και μέσα στη διετία 2002-'04 κατά πέντε θέσεις.

Η Ελλάδα, το 2004, με βάση τον δείκτη ICTDI (Information Communication Technology Diffusion Index) κατατάσσεται στην 40η θέση. Την υψηλότερη τιμή δείκτη ICTDI εμφανίζει το Λουξεμβούργο, αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές χώρες της πρώην Αν. Ευρώπης και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν να κάνουν άλματα στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για παράδειγμα, η Εσθονία κατατάσσεται στην 20ή θέση του πίνακα, υψηλότερα από αρκετές, περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες από την ίδια, όπως την Αυστρία (21η), την Ιαπωνία (22η) και το Βέλγιο (28η). Η Πορτογαλία, που παρουσιάζει κοινά γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, κατατάσσεται 35η.

Ο δείκτης ICTDI, σύμφωνα με τη μελέτη, βασίζεται σε δύο υποδείκτες, τον δείκτη πρόσβασης (access index) και τον δείκτη διασυνδεσιμότητας (connectivity index). O πρώτος συντίθεται από επιμέρους δείκτες που στόχο έχουν να περιγράψουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, π.χ. κατά κεφαλήν εισόδημα, κόστος τηλεπικοινωνιακής χρήσης, μορφωτικό επίπεδο κ.ά., ενώ ο δεύτερος δείκτης συντίθεται με περισσότερο τεχνολογικά δεδομένα, όπως η διείσδυση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, τον αριθμό συνδρομητών τηλεφωνίας, τη διείσδυση των PCs κ.ά., οι οποίοι μετρούν κυρίως το επίπεδο των υποδομών.

Δύο βασικά συμπεράσματα

Από τη μελέτη προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα: Το πρώτο δείχνει ότι το ψηφιακό χάσμα έστω και με αργό ρυθμό μειώνεται, ενώ το δεύτερο -και ίσως πιο σημαντικό- είναι ότι οι χώρες που έχουν απελευθερώσει τις αγορές τηλεπικοινωνιών και έχουν προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις, χάνουν έδαφος!

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, η μελέτη αναφέρει ότι ενώ το 1997 στο 20% του πληθυσμού της γης (δηλαδή οι πιο ανεπτυγμένες χώρες) αντιστοιχούσε περισσότερο από το 95% των χρηστών Internet, το 2004 στο 20% του πληθυσμού αντιστοιχούσε περίπου το 70% των χρηστών Internet. Ωστόσο, η μελέτη αναφέρει ότι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνει για παράδειγμα η χρήση του Internet, λόγω Internet Cafe ή άλλων κέντρων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, στις φτωχές χώρες, αλλά για έναν κάτοικο μιας πλούσιας χώρας οι πιθανότητες να καταστεί χρήστης του Internet είναι 22 φορές μεγαλύτερη από έναν κάτοικο φτωχής χώρας. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των υποδομών, αλλά και την ικανότητα ν' αντεπεξέλθει οικονομικά στη χρήση των τεχνολογιών. Οι μελετητές βρήκαν ότι για έναν κάτοικο ανεπτυγμένου κράτους, η πρόσβαση στο Internet είναι οικονομικά πιο ανεκτή κατά 150 φορές από έναν κάτοικο μιας φτωχής χώρας.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο, η μελέτη των ΗΕ δείχνει ότι οι 89 χώρες του πλανήτη που υπέγραψαν από το 1997 τη συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιακών τους αγορών, έχασαν κατά μέσο 2,1 θέσεις στην κατάταξη με βάση τον δείκτη ICTDI. Αντίθετα, οι χώρες που κρατούν τις αγορές τους κλειστές, κέρδισαν κατά μέσο όρο δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
“Αυτά τα δεδομένα και η επιμονή του ψηφιακού χάσματος υποδηλώνουν ότι, παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι ιδιωτικοποιήσεις, ο ανταγωνισμός και η ρύθμιση της αγοράς (Privatization, Competition and Reculation – PCR) έχουν θετικές επιπτώσεις, η κυρίαρχη τηλεπικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να επανεξεταστεί και να κοιτάξουμε πέρα από το PCR”, αναφέρουν οι αναλυτές των Ηνωμένων Εθνών.

Αναδημοσίευση από εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ

Απο Adslgr.com
[Submitted by LAMBIS_7]

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: