Εργα αναδασμού-αγροτικής οδοποίας Δ. Βερμίου.

By on 16/02/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο την ανάπτυξη ανταγωνιστικότερου αγροτικού τομέα

Σύμβαση του έργου ‘’παράλληλα έργα αναδασμού – αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κομνηνών, Μεσοβούνου και Πύργων Δ. Βερμίου

Υπεγράφη τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2006 από το Νομάρχη Κοζάνης κ. Ιορδάνη Ανδρεάδη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου της κατασκευής των παράλληλων έργων αναδασμού και αγροτικής οδοποιίας στα αγροκτήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κομνηνών, Μεσοβούνου και Πύργων του Δήμου Βερμίου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας σε μήκος 26,3 χιλιομέτρων, καθώς επίσης και τα τεχνικά έργα διαβάσεων των στραγγιστικών τάφρων και προστασίας των αγροτικών δρόμων από τα όμβρια ύδατα. Σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2006.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που είναι ενταγμένο στο 3ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (3ο ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας, ανέρχεται σε 401 χιλ.€. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο των αναδασμών στο Δήμο Βερμίου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την απόκτηση ανταγωνιστικότερης αγροτικής οικονομίας στο Νομό Κοζάνης. Ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Εορδαίας το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αφενός για την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών (κατασκευή φράγματος Μεσοβούνου προϋπολογισμού 4,48 εκ.€ – 3ο ΠΕΠ, που ολοκληρώνεται αρχές του 2007) και αφετέρου για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων (κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φράγματος Μεσοβούνου με το αρδευτικό δίκτυο προϋπολογισμού 1,42 εκ.€, που βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης για ένταξη στο 3ο ΠΕΠ).

Τα έργα αυτά είναι βασικής προτεραιότητας γιατί είναι έργα ζωής για τους αγρότες. Αξιοποιούνται τα επιφανειακά νερά και οι πεδινές εκτάσεις του Νομού Κοζάνης, αυξάνεται η απόδοση και η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος και προωθείται η τόνωση του εισοδήματος των αγροτών.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: