Δημοπράτηση έργου για το δρόμο Βελβεντού–Καταφυγίου από τη Ν.Α. Κοζάνης

By on 15/02/2006

Ακόμη μία σημαντική παρέμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης στην ορεινή περιοχή Βελβεντού – Πιερίων, αποτελεί η δημοπράτηση του έργου για το δρόμο Βελβεντού – Καταφυγίου.
Με προτεραιότητα τη διαμόρφωση υποδομών βελτίωσης της προσβασιμότητας σε περιοχές ανάπτυξης των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και των συνθηκών ασφαλούς οδήγησης, μέσα σ’ ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο στο Νομό Κοζάνης, η υλοποίηση του έργου βελτίωσης χάραξης του οδικού άξονα Βελβεντού – Καταφυγίου, ανταποκρίνεται σ’ ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Το έργο αφορά τη βελτίωση του οδικού τμήματος σύνδεσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλαιογράτσανου και Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού με τον οικισμό Βελβεντού, έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλής και σε μικρότερο χρόνο η μετακίνηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής. Επίσης ο δρόμος διέρχεται σε μεγάλο τμήμα από την περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, που αποτελεί πόλο έλξης για οικοτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές, ασφαλτικές, δασοτεχνικές εργασίες και τη σήμανση του δρόμου σε συνολικό μήκος 21,5 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών προβλέπεται να γίνει μέσα στο 2006, ενώ η ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών προβλέπεται τον Αύγουστο του 2007.
Ο προϋπολογισμός του έργου, που είναι ενταγμένο στο 3ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (3ο ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας, ανέρχεται σε 2,9 εκατ. €. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Η κατασκευή του δρόμου Βελβεντού – Καταφυγίου εντάσσεται σε ένα συνολικότερο και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης και ανάδειξης της ορεινής και παραλίμνιας περιοχής Πολυφύτου – Πιερίων – Βελβεντού – Σερβίων – Νεράϊδας – Αιανής και ορεινών Καμβουνίων με τις λιμναίες οικοτουριστικές υποδομές στη Νεράιδα που ολοκληρώθηκαν το 2004, της πλωτής εξέδρας υποστήριξης των λειτουργιών του λιμένα, τις δενδροφυτεύσεις της ευρύτερης περιοχής, τη διαμόρφωση του χώρου πρόσβασης στο λιμένα, τη δημιουργία ιχθυογεννητικού σταθμού κυπρινοειδών στη λίμνη Πολυφύτου, τη δημιουργία του γεωπάρκου στη θέση Μπουχάρια του Δήμου Καμβουνίων, της οδικής πρόσβασης στο χώρο του γεωπάρκου που είναι έργα που έχουν δρομολογηθεί και ένα σύνολο παρεμβάσεων που απαιτούνται (οργάνωση μαθημάτων ιστιοπλοÀας σε παιδιά και μεγάλους, δρόμος και ποδηλατοδρόμιο περιμετρικά της λίμνης, χώροι αναψυχής και ψαρέματος και άλλες παρεμβάσεις συνδυασμένες με μία σειρά εκδηλώσεων περιφερειακού χαρακτήρα, που μπορούν να συμπληρώσουν τη νέα αναπτυξιακή αλλαγή τόσο στην ευρύτερη περιοχή Σερβίων – Βελβεντού όσο και στο Νομό Κοζάνης γενικότερα.
Μέσα από αυτές τις δράσεις η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συμβάλλει στην ανάδειξη των ορεινών και παραλίμνιων περιοχών του Νομού μας με στόχο την ανάπτυξη των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματος των κατοίκων της υπαίθρου.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: