Δελτίο Τύπου : Οι νέοι Αντινομάρχες Κοζάνης.

By on 01/02/2006

Με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, Ιορδάνη Ανδρεάδη, ορίζονται ως

Αντινομάρχες για το έτος 2006, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι:

1. Γεώργιος Αποστολίδης
2. Σπυρίδων Ιωακειμίδης
3. Αναστασία Μπούρτσου
4. Γεώργιος Νανόπουλος

Οι Αντινομάρχες επικουρούν το Νομάρχη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το Νομάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ένας από τους Αντινομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.

Επίσης με απόφαση του Νομάρχη ορίζονται ως Πρόεδροι των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών για το έτος 2006 οι παρακάτω αντινομάρχες:

1. Ως Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης και Οικονομίας, ο Αντινομάρχης, Γεώργιος Αποστολίδης.
2. Ως Πρόεδρος της 2ης Νομαρχιακής Επιτροπής Παραγωγικού Περιβάλλοντος, ο Αντινομάρχης, Σπυρίδων Ιωακειμίδης.
3. Ως Πρόεδρος της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, η Αντινομάρχης, Αναστασία Μπούρτσου.
4. Ως Πρόεδρος της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης, ο Αντινομάρχης, Γεώργιος Νανόπουλος.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: