Επιστολή Νομάρχη στον υπουργό ανάπτυξης.

By on 01/04/2006

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης στηρίζει την ανάπτυξη των γουνοφόρων ζώων

Επιστολή Νομάρχη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των γουνοφόρων ζώων της Δ. Μακεδονίας

Ο Νομάρχης Κοζάνης Ιορδάνης Ανδρεάδης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων -που παρουσιάζει ανοδική πορεία- στο Νομό Κοζάνης, απέστειλε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2006 ενημερωτική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ευάγγελο Μπασιάκο, με θέμα την αναγκαιότητα δημιουργίας σε περιφερειακό επίπεδο ενός μηχανισμού πλήρους υγειονομικής κάλυψης και προστασίας των γουνοφόρων ζώων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιστολή του Νομάρχη Κοζάνης έχει ως ακολούθως:

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το θέμα της ανάπτυξης των γουνοφόρων ζώων στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης και την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού υγειονομικής κάλυψης και προστασίας των εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων.
Μετά από την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα στην περιοχή Νεάπολης Κοζάνης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.), η ανάπτυξη των γουνοφόρων ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ακολούθησε ανοδική πορεία. Τον τελευταίο χρόνο ιδρύθηκαν και λειτουργούν περίπου δέκα (10) νέες εκτροφές γουνοφόρων ζώων, χωρίς μάλιστα την ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα και επιδοτήσεις, αλλά με ίδια κεφάλαια. Σήμερα ο συνολικός αριθμός των γουνοφόρων ζώων εκτιμάται σε 75.000, ενώ η πρόβλεψη για τα επόμενα δύο χρόνια δίνει ένα αριθμό περίπου 150.000 γουνοφόρων ζώων.
Βασική παράμετρο για την ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί η πλήρης υγειονομική κάλυψη των εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του κλάδου έχει περιφερειακό χαρακτήρα, προτείνουμε η υγειονομική κάλυψη να παρέχεται από περιφερειακή Υπηρεσία.
Όπως γνωρίζεται στη Δυτική Μακεδονία λειτουργεί από το 1980 το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κοζάνης και εξυπηρετεί τις ανάγκες των σχετικών κτηνιατρικών ελέγχων και ερευνητικών εργασιών ασθενειών για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα (Τροφίμων, Μικροβιολογίας, Διαγνωστικής και Παθολογίας). Διαθέτει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό, χαρακτηριστικά που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν και προς την κατεύθυνση της υγειονομικής κάλυψης των γουνοφόρων ζώων.
Από τη συνεργασία μας με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο προέκυψε ότι υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των γουνοφόρων ζώων για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο, με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένου ότι παρουσιάζεται μία συνεχής αύξηση του αριθμού των γουνοφόρων ζώων που έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ειδικότερες απαιτήσεις υγειονομικής κάλυψης, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου Τμήματος Γουνοφόρων Ζώων στο υφιστάμενο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, που θα ασχολείται με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των γουνοφόρων ζώων της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη νόσο της αλούσιας απαιτείται η συνεχής διενέργεια αιμοληψιών και εργαστηριακών εξετάσεων για το σύνολο των γουνοφόρων ζώων.
Στο αντικείμενο απασχόλησης του Τμήματος θα περιλαμβάνεται και η καταγραφή του ζωϊκού κεφαλαίου των γουνοφόρων ζώων καθώς επίσης και η δημιουργία σχετικού Μητρώου Γουνοφόρων Ζώων, για τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης και της πορείας τους.
Για τη λειτουργία του Τμήματος θα πρέπει να προσληφθεί ένας κτηνίατρος, ως Προϊστάμενος Τμήματος και τρία στελέχη ως μόνιμο προσωπικό, ειδικότητας ΤΕ Ζωικής Παραγωγής με εργαστηριακή εμπειρία, που θα ασχολούνται με τις εργαστηριακές εξετάσεις των γουνοφόρων ζώων. Στην πλήρη ανάπτυξη του Τμήματος, μελλοντικά όταν ο πληθυσμός των γουνοφόρων ζώων θα ανέλθει στον προβλεπόμενο αριθμό των 150.000 ζώων, θα πρέπει να ασχολούνται περίπου 8-10 στελέχη.

Για τη λειτουργία του νέου Τμήματος θα απαιτηθεί η απόκτηση ορισμένων συμπληρωματικών οργάνων μικρού κόστους. Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (καυστήρες, κλίβανοι, ψυγεία, αποστειρωτήρες, φυγόκεντροι, παρασκευαστήρια, πλυντήρια, κ.α.), ο οποίος μάλιστα είναι υψηλού κόστους.
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε, ότι από το υφιστάμενο επιστημονικό δυναμικό του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης ο κτηνίατρος κ. Μάρκος Ευάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαγνωστικής, έχει ασχοληθεί με τα γουνοφόρα ζώα. Η εμπειρία του μπορεί να αξιοποιηθεί για την οργάνωση και τη λειτουργία του προτεινόμενου Τμήματος Γουνοφόρων Ζώων.
Για τη δημιουργία του Τμήματος, όπως γνωρίζετε, είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Γουνοφόρων Ζώων στο υφιστάμενο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, ο καθορισμός του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων του και η απαιτούμενη στελέχωσή του.

Κύριε Υπουργέ,

Συνοψίζοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι ο κλάδος των γουνοφόρων ζώων στο Νομό μας και της ευρύτερη περιοχή είναι σημαντικός και οι προοπτικές ανάπτυξής του ιδιαίτερα ευοίωνες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των γουνοφόρων ζώων.
Η κάλυψη αυτή μπορεί να γίνει με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κοζάνης, το οποίο αποτελεί έναν αξιόπιστο και με κατάλληλη επιστημονική εμπειρία μηχανισμό στο Νομό μας και στη Δυτική Μακεδονία, με τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί παραπάνω σε σχέση με την οργάνωση και τη στελέχωση.
Σε αναμονή των ενεργειών σας είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο Νομάρχης Κοζάνης
Ιορδάνης Ανδρεάδης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: