35 Θέσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πτολεμαίδας

By on 12/03/2010

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

01 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
13 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
01 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
02 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
01 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
01 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
01 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
01 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
02 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2463350130
ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3250/2004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 9/3/2010

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: