308 θέσεις στη ΔΕΗ 8μηνα

By on 13/11/2006

Προσλήψεις 8μηνιτών στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα συνολικού αριθμού τριακοσίων οκτώ (308) ατόμων για διάρκεια οκτώ (8) μηνών, προκηρύσσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου στο Νομό Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει να ασκήσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά της θέση που θα επιλέξουν.Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο Ν.3051/2002.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΛΚΔΜ μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2006. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24630/52284, 52292 και 52019.

Πηγή : Εφημερίδα Πτολεμαίος
Ρόη ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: