3 νέα άτομα θα προσληφούν στην ΔΕΠΑΚ Κοζάνης

By on 08/02/2007

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (1) ενός ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της. Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος : “Παιδικός Σταθμός ” του Δήμου Κοζάνης, που υπάγεται στο Μέτρο 1 κατηγορία πράξεων 1.1.1 του Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006.

Κάντε κλικ για να δείτε την προκήρυξη

Επίσης η ΔΕΠΑΚ θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (2) δύο ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της.Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος : “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α) ” του Δήμου Κοζάνης, που υπάγεται στο Μέτρο 1 κατηγορία πράξεων 1.1.1 του Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006

Κάντε κλικ για να δείτε την προκήρυξη

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: