Επιστροφή δημοτικών τελών από τον Δήμο Εορδαίας

By on 07/11/2018

Σε εκτέλεση των 338/2017 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2018, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  1. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας.
  4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2018, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.
  5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2017.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 1/12/2018 έως και 31/3/2018.

 

Για το έτος 2017 για όσους δεν αιτηθήκαν υπάρχει καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 30/11/2018, πέραν της ημερομηνίας αυτής  δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

 

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 2463350133, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 2463350104 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής.
  2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.
  3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar