Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

By on 12/10/2018

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη του από 18.09.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 96.588,61 ευρώ και αριθμό μελέτης 66/2018.

 

  1. Έγκριση ή μη του από 13.09.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 199.910,32 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2018.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση υφιστάμενου θερμοκηπίου  Ε= 1.487,59 τ.μ. το οποίο εμπίπτει στο με αριθμό 850 αγροτεμάχιο Ε= 4.972,12 τ.μ που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 253,24449 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης – Λήψη απόφασης.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε = 6.020,43 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο χώρο Ε=65,72 τ.μ. και έναν (1) όροφο Ε=65,72 τ.μ., ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Μακεδονομάχων & Καρακάση (γωνία) του Δήμου Κοζάνης- Λήψη απόφασης

 

  1. Τροποποίηση της με αριθμό 203/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.175,50 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 529 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων»

 

  1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 227/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων» προϋπολογισμού 272.762,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

 

  1. 9η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

 

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: