Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

By on 15/09/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  17-09-2018

ΗΜΕΡΑ   ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  19:45

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  20:00

ΤΟΠΟΣ  ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ   

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, Προϋπολογισμού 453.400,00 € και Ένταξη της πράξης Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, Προϋπολογισμού 136.400,00 € και  Ένταξη της πράξης Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την «Υποστήριξη και συμμετοχή φοιτητικής ομάδας Typhoon στο διαγωνισμό Motosudent 2018.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων για απονομή τιμητικής διάκρισης στον κορυφαίο Έλληνα Ποιητή Τίτο Πατρίκιο.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη «ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ» με εξασθενές χρώμιο.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Πρόσληψη μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2018-2019

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Χορήγηση παράτασης 2ης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λπ. Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση περιοχής Ειρήνης – Συμβολή οδών Δημοκρατίας και Π.Χαρίση.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

Έγκριση μελετών: α) 206/2018 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης, β) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

Έγκριση της αριθμ. 109/2018 μελέτης με τίτλο: Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.       

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε Χ.Α.Α.Υ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

Έγκριση της αριθμ. 148/2018 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και τρόπος εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού – αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα τμήματος του οικοπέδου αρ.65 του Ο.Τ. 7, το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1977 του Συνοικισμού Λευκόβρυσης, φέρεται ως Πάρκο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών – εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αλωνακίων στο Μορφωτικό Σύλλογο «ΠΟΝΤΟΣ» Αλωνακίων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας τριών μηνών για δράσεις πυροπροστασίας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης εκτέλεσης εργασιών και παρεμβάσεις επί δημοτικών οδών για την κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης υψηλής τάσης με το υφιστάμενο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

Χορήγηση η μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Καραμανλή στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις. Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: