Διιδρυματικό ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

By on 07/09/2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services) (ΦΕΚ 3439/17-8-2018).

 

Το ΠΜΣ συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προσφέρει δύο ειδικεύσεις σπουδών:

  • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων.
  • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Τα γνωστικά της πρώτης ειδίκευσης αποτελούν κλάδους της επιστήμης της Πληροφορικής με διαρκώς αυξανόμενη δυναμική. Η δεύτερη ειδίκευση εστιάζει σε προχωρημένα θέματα χρήσης και διαχείρισης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://informatics-msc.teiwm.gr/

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar