Τροποποίηση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης

By on 16/05/2018

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με την Τροποποίηση της υπ΄αριθμ:13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: ¨Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις¨, Δράση 4.1.1 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και Δράση 4.1.3 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση  ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ (ΦΕΚ 4543 Β΄).

Οι νέες ημερομηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:

 

–  Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017

 

– Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018

 

– Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του  δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018

 

– Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018

 

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ  του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.  

 

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.  

 

Τα παραπάνω καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 3299/23-04-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.   

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: