Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη

By on 13/02/2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας, WindEurope, εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ, ανακοίνωσε τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη το 2017.

Συνολικά, το 2017 εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 16.854 MW νέων αιολικών πάρκων, από τα οποία 15.680 MW στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 282MW ή 1,8% εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τη Χώρα μας όγδοη ανάμεσα στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες.

Σε όλη την Ε.Ε. η αιολική ενέργεια κάλυψε το 11,6% των αναγκών ηλεκτρισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής της WindEurope, Giles Dickson, σημείωσε ότι το 2017 ήταν έτος ρεκόρ για την αιολική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πίεση να υλοποιηθούν έγκαιρα επενδύσεις προκειμένου να ωφεληθούν από τα προηγούμενα συστήματα των σταθερών τιμών ενόψει της μετάβασης στο σύστημα των διαγωνισμών για τις νέες επενδύσεις. Έτσι, παρά τα καλά νέα για το 2017, το άμεσο μέλλον παραμένει αβέβαιο. Απαιτείται καλός σχεδιασμός στους επικείμενους διαγωνισμούς για τα νέα έργα, προβλεψιμότητα και σαφήνεια στην ισχύ που θα προκηρυχθεί από τα κράτη μέλη και κυρίως ένας ρεαλιστικός αλλά φιλόδοξος στόχος 35% Α.Π.Ε. για το 2030.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση της WindEurope με τη Στατιστική στον δικτυακό της τόπο

https://windeurope.org/about-wind/statistics/european/wind-in-power-2017/

Με την ευκαιρία, η ΕΛΕΤΑΕΝ ανακοινώνει μια νεότερη έκδοση της Στατιστικής για το 2017 στην Ελλάδα, όπου έχει περιληφθεί επεξεργασία των διαμέτρων ρότορα των ανεμογεννητριών που έχουν εγκατασταθεί στη Χώρα μας. Από διαμέτρους της τάξης των 20 μέτρων το 1987, πλέον εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες με διαμέτρους άνω των 100 μέτρων. Αυτό σημαίνει περισσότερη καθαρή ενέργεια, με λιγότερες ανεμογεννήτριες. Οι μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα είναι επτά ανεμογεννήτριες Vestas V117-3.45ΜW με διάμετρο ρότορα 117 μέτρα η κάθε μία. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας το τελευταίο τρίμηνο του 2017.

Η χρονική εξέλιξη της διαμέτρου των Ανεμογεννητριών στην Ελλάδα

Σημειώσεις για τη στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ:
1. Έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά πηγές της αγοράς και όχι πηγές από δημόσιους οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκαν ειδικοί πίνακες από τους βασικούς κατασκευαστές και επενδυτές αιολικών πάρκων και έγιναν διαδοχικές διασταυρώσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα ελέγχθηκαν ως προς τη λογική τους συνέπεια με δημοσιευμένες πηγές από δημόσιους οργανισμούς.
2. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο το αιολικό πάρκο τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τη στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ από άλλες που καταγράφουν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η οποία εξαρτάται από διάφορους διοικητικούς παράγοντες. Αποδίδεται έτσι ακριβέστερη εικόνα της ανάπτυξης αφού προσμετράται ο πραγματικός χρόνος παραγωγής και διοχέτευσης στο δίκτυο της πρώτης αιολικής κιλοβατώρας από κάθε πάρκο.

Wind industry breaks records in Europe but faces unclear outlook


Europe added a record 15.7 GW of new wind energy capacity in 2017, according to WindEurope’s annual onshore and offshore wind statistics released today.


New wind farm installations were up 20% on 2016 and beat the previous 2015 record of 12.8 GW. Onshore wind capacity grew by 12.5 GW and offshore wind by 3.1 GW. Seven EU Member States had a record year in new wind energy installations: Germany (6.6 GW), UK (4.3 GW), France (1.7 GW), Finland (577 MW), Belgium (476 MW), Ireland (426 MW) and Croatia (147 MW).

Wind was 55% of all power capacity installations in 2017. Renewable energy as a whole accounted for nearly all new EU power installations in 2017: 24.1 GW out of a total 28.5 GW.

2017 was also a record year for new investments in future wind farms. 11.5 GW worth of projects reached Final Investment Decision: 9GW in onshore wind and 2.5 GW in offshore. But the value of these investments at €22.3bn (€14.8bn onshore and €7.5bn offshore) was 19% down on 2016. Cost reductions in the wind industry supply chain and increased competition in auctions gave investors more capacity for less cash.

Wind energy in Europe now has a total installed capacity of 169 GW: 153 GW onshore and 16 GW offshore. Germany remains the country with the largest installed wind power capacity (56 GW). It’s followed by Spain (23 GW), the UK (19 GW) and France (14 GW). With a share of 18% wind remains the second largest form of power generation capacity in Europe, closing in on natural gas. Wind energy generated 336 TWh in 2017, enough to cover 12% of EU electricity demand. In Germany wind was 20% of power. It was 44% in Denmark, and 24% in Ireland and Portugal.

 

WindEurope CEO Giles Dickson said: “2017 was a strong year for wind energy with a high number of new installations and wind accounting for 12% of Europe’s electricity. It’s further evidence that wind is mainstream and delivers bang for your buck. It’s cheap, increasingly stable, and industrial consumers are now turning to it as an energy source of choice. Governments have nothing to fear from being ambitious on wind energy and renewables more broadly.

“That it was a record year reflects the fact that lot of the new projects were ‘pushed through the gates’ to benefit from feed-in-tariffs and other old support schemes while they still applied. This was especially the case in Germany with its 5 GW of new onshore, and was also true for the UK and France.

“And despite the strong figures the medium and longer term outlook for wind is uncertain. The transition to auctions has been messier than we hoped. And crucially we lack clarity from many Governments on their ambitions for renewables post-2020. Countries need to start clarifying how much wind energy they want to deploy in the future. This will give visibility to the industry, allowing us to plan ahead and reduce costs. And it will allow others such as Transmission System Operators to plan the necessary infrastructure build-out. The wind industry won’t invest in Europe’s economy if the market prospects are not there. Countries now have the chance to turn their National Energy & Climate Plans into investment brochures by committing to ambitious wind volumes.

“It’s now clear given the recent expansion of renewables and the rapidly falling costs that Europe can deliver on a 35% renewables target for 2030. A 35% target is not just affordable, it’s economically desirable. It’s what the European Parliament wants. The Commission seem to support a higher target. Member States now need to recognise the social and economic benefits of more ambition. The wind industry has shown it can deliver. Now we need policy-makers to deliver as well.”

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: