Ο Δήμος Κοζάνης τιμά τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

By on 18/01/2022

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
  2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
  3. Το έτος 2022 πρόκειται να ανακηρυχθεί για το Δήμο Κοζάνης ως έτος Προσφυγικού Ελληνισμού καθώς  φέτος είναι η επέτειος των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή και την εγκατάσταση προσφύγων από την  Μ.Ασία  στην Ελλάδα. 

Η Μικρασιατική καταστροφή, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας που διαμόρφωσε γεωγραφικά, πολιτισμικά και κοινωνικοπολιτικά τη χώρα μας. Με την Συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστηκε ύστερα από τρεις χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κοζάνης είναι μία από τις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα παράλια της Μ.Ασίας, τον Πόντο, την Καππαδοκία και την Ανατ. Θράκη.  Η έλευση τους αποτέλεσε αφετηρία μεγάλων αλλαγών και διαμόρφωσε τη σημερινή ταυτότητα μέσα από τη συμβολή τους στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Οι Πρόσφυγες Έλληνες αποτελούν κοιτίδα ιστορίας και πολιτισμού. Η ανακήρυξη του 2022,  ως έτος ΜΝΗΜΗΣ των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Τραγωδία , έχει στόχο τη διατήρηση και διάδοση του μικρασιατικού πολιτισμού, την ανάδειξη της συμβολής των προσφύγων  στην ανάπτυξη της σύγχρονη Ελλάδα και αποτελεί απόδοση τιμής στα θύματα αυτής της τραγωδίας, της μεγαλύτερης στη νεοελληνική ιστορία.

 

 

 

                                                Αποφασίζουμε

 

Α. Συνιστούμε στο Δήμο Κοζάνης, Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση προγράμματος στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εγκατάσταση του προσφυγικού ελληνισμού στην περιοχή μας

 

Β. Ορίζουμε ως μέλη της Ομάδας Εργασίας τους :

 

Βασιλειάδη Γιώτη, σκηνοθέτη

 

Βόντσα Βασιλική, διδάκτορα διαπολιτισμικής αγωγής | φιλόλογο

 

Γκλαβίνα Γιάννη, διδάκτορα Νεώτερης Ιστορίας Α.Π.Θ

 

Καμαριάδη Δημήτρη , πρώην προϊστάμενο δημοσίων σχέσεων ενεργειακού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ Α.Ε 

 

Καμίτα Φωτεινή, πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατικών Π.Ε Κοζάνης | νομικό

 

Καραγιάννη Δήμητρα, εκδότρια | φιλόλογο, συγγραφέα

 

Κωνσταντινίδη Γιάννη, εκπαιδευτικό | μέλος Ποντιακού Συλλόγου Κοιλάδας και Ευξεινίου Κύκλου 

 

Το έργο συντονίζει η Ευθυμία Κατσόγιαννου Τριανταφύλλου, ειδική συνεργάτιδα  του Δημάρχου και ιστορικός.

 

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση σχεδιασμού δράσεων σε συνεργασία με στελέχη και Νομικά πρόσωπα του Δήμου, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ΟΑΠΝ, ΚΔΒΚ και  με Φορείς.

 

Δ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

 

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: