“Καρπούζι, τυρί και ψωμί”

By on 05/07/2017

‎Από τη Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου‎

Γνωστό Κοζανίτικο παραμύθι λέει ότι πήγε ο Χάρος να πάρει ένα γέρο κι επειδή ήταν στις καλές του τον ρώτησε τι θα ήθελε να κάνει για τελευταία φορά, πριν αναχωρήσουν εις τόπον χλοερό. Εκείνος ζήτησε να φάει καρπούζι, τυρί και ψωμί.
Αποτέλεσμα? Ακόμα καρτεράει ο Χάρος…
Σωμόν δεν είχεν αυτό το γεύμα! Όταν τελείωνε το τυρί, σηκώνονταν κι έπαιρνε κι άλλο για να αποσώσει τη μουκουσιά τ, όταν σώνονταν το πλαστό συμπλήρωνε ομοίως για να μην αφήσει το τυρί. Κι άμα ξιαπόμνιν από καρπούζι φυσικά έκοβεν καινούργια φέτα.
Ηθικόν δίδαγμα: Άμα χιρίεις να τρως ψωμί, τυρί και καρπούζι δεν σώντς κάγκαμιάφρα! Παίζει να σε βρει έτσι και η Δευτέρα Παρουσία…
Άμα μάλιστα το ψωμί είναι ζυμωτό και το τυρί τουλουμίσιο,…. Παναγιά βόηθα!!!
Μόνος κίνδυνος να τρυπήσει το κεφάλι σου…

— μαζί με Αργύρης Ευαγ. Καλιανιώτης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: