Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για την εκπόνηση τριών (3) μελετών εκούσιων αναδασμών στην Π.Ε. Κοζάνης

By on 23/07/2021

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, τρείς (3) προγραμματικές συμβάσεις για την εκπόνηση ισάριθμων μελετών εκούσιων αναδασμών των αγροκτημάτων Λουκομίου, Σπάρτου και Σισανίου της Π.Ε. Κοζάνης.

            Οι μελέτες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΜΠ 041) και θα εκπονηθούν από την ΑΝΚΟ. Αφορούν τους εκούσιους αναδασμούς του αγροκτήματος Λουκουμίου με π/υ 134.145,28 € (συμπ. Φ.Π.Α.), του αγροκτήματος Σπάρτου με π/υ 164.509,08 € (συμπ. Φ.Π.Α.) και Σισανίου με π/υ 61.569,22€ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

Σκοπός των ανωτέρω αναδασμών είναι η δημιουργία ιδιοκτησιών γης, οι οποίες θα αποτελέσουν βιώσιμες γεωργικές εκτάσεις, ενώ θα αποδοθούν στους φορείς των τριών περιοχών όλες οι αυθαίρετα καλλιεργούμενες εκτάσεις και θα επιλυθούν χρόνια ζητήματα κτηματολογικών διαφορών. Επιπλέον, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής, οικονομία φυσικών πόρων και καλύτερη διάρθρωση των καλλιεργειών. 

               Στόχος της Περιφέρειας Δ.Μ., είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα και η ολοκλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού αναδασμών, έργων που ειδικά για την Π.Ε. Κοζάνης έχουν να εκπονηθούν τουλάχιστον μια δεκαπενταετία..

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: