Το «πάσης επισκοπής ορθοδόξων» δε μας καθιστά ακέφαλους στον αγώνα μας

By on 17/07/2020

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Προσφάτως επισημάναμε ότι “τὸ ὀρθοδοξεῖν ἐστι τό αεί σχοινοβατεῖν”! Και επειδή ακριβώς η σχοινοβασία είναι εγχείρημα δύσκολο, διότι απαιτείται καλή ισορροπία, χρειάζεται και πολύ προσοχή. Δεν σημαίνει ότι όσοι κάναμε αποτείχιση ενεργούμε με ότι μας έρθει στο κεφάλι! Μνημονεύουμε, βεβαίως στην Θεία Μυσταγωγία: “Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων, τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας” αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυθαιρετούμε! Υπάρχει η Αγία Γραφή, υπάρχει η Εκκλησιαστική Παράδοσις, οι ιεροί κανόνες και τα παραδείγματα των Αγίων. Υπάρχουν και οι αδελφοί μας που έχουν κάνει αποτείχιση και στο Πάτριο εορτολόγιο και στο νέο, των οποίων τον αγώνα δεν απορρίπτουμε πετώντας τον στα σκουπίδια. Υπάρχουν και κληρικοί που έκαναν αποτείχιση που προέρχονται από το νέο και ενώ ακολουθούν το πάτριο, ωστόσο δεν εντάχθηκαν σε καμία από τις παρατάξεις του παλαιού και κρατούν έναν αγώνα με βαρύ κόστος, καθώς υπάρχουν και τέτοιοι επίσκοποι που δεν βολεύτηκαν και είναι Ορθόδοξοι, όπως επίσκοπος Αρτέμιος. Με κόστος βαρύτερο από τους άλλους διότι:

 

1.      Η αποτείχισις τους δεν ήταν απλά μια διαμαρτυρία αλλά αληθινή και αυθεντική ως διακοπή κοινωνίας με όσους συγκοινωνούν με την αίρεση του Οικουμενισμού.

2.      Με το να ακολουθήσουν το Πάτριο Εορτολόγιο έδειξαν επόμενο βήμα για να ολοκληρωθεί η αποτείχιση!

3.      Άνοιξαν τον δρόμο της αληθινής αποτείχισης, όχι μόνο εξ απόψεως χρόνου μετά το Κολυμβάρι, αλλά διότι ενώ ολοκλήρωσαν την αποτείχισή τους συνάμα δεν πέρασαν τα εσκαμμένα για να ενταχθούν σε κάποια παράταξη του παλαιού.

4.      Διατελούν σε κοινωνία ως συνεκτικός κρίκος με τους αποτειχισμένους πιστούς λαϊκούς του νέου ημερολογίου, αφού τους δέχονται στις συνάξεις της Θείας Λειτουργίας μεταδίδοντάς τους τα άχραντα Μυστήρια ενώ ακόμη δεν ακολουθούν όλοι το πάτριο αλλά συνάμα είναι ανοιχτοί και σε κοινωνία με τους κληρικούς της αποτειχίσεως εκ του νέου όχι μόνο μνημονεύοντάς τους αλλά και για να συλλειτουργήσουν. Διατελούν σε κοινωνία με κληρικούς και επισκόπους του Πατρίου που δεν απαιτούν αναμύρωση και χειροθεσία, πολύ περισσότερο χειροτονία εξ αρχής.

5.      Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες ερχόμαστε σε κοινωνία με όλους τους κληρικούς και λαϊκούς του παλαιού και του νέου όσοι, βέβαια, θέλουν και οι ίδιοι να βρίσκονται σε κοινωνία μαζί μας.

6.      Αν άλλοι καυχώνται ότι ξεκίνησαν νωρίτερα την αποτείχιση, εμείς περιμέναμε την κόκκινη γραμμή, όπως είχε οριστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Άνω Γατζέας. Και γι’ αυτό κάναμε σε τούτο υπακοή! Αποστασιοποιήθηκαν τότε σχεδόν όλοι από εμάς, διότι ενώ ήθελαν σχεδόν όλοι όπως δήλωναν να αποτειχιστούν πολύ πριν, αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν προτάξαμε το επιχείρημα ότι για να κάνουμε αποτείχιση θα πρέπει, όχι απλώς να έχουμε στοιχεία για τον Οικουμενισμό, -που υπάρχουν πολλά λεχθέντα και πραχθέντα των Οικουμενιστών που συστηματικά εξέθεσε και επισήμανε ο π. Θεόδωρος Ζήσης- αλλά θα πρέπει, είπαμε τότε, να υπάρχει και το γεγονός εκείνο που θεσμικά να δικαιολογεί και να κατοχυρώνει την αποτείχισή μας, όπως συνέβη με την Σύνοδο της Κρήτης,τελικά όμως ούτε και με αυτό δεν έκαναν αποτείχιση! Το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είχαν πραγματικές προθέσεις αλλά επρόκειτο για μια αντι-οικουμενιστική φλυαρία πέραν της οποίας ουδέν εδυνήθησαν να πράξουν. Θεωρήθηκε τότε, ότι κάναμε σχίσμα. Και τελικά έγιναν όλοι αυτοί κοινωνοί των σχισματικών της Ουκρανίας κοινωνώντας, δια των επισκόπων τους που μνημονεύουν, μαζί τους. Αποδείχθηκε η κατρακύλα της διοικούσης Εκκλησίας και με το θέμα του κορωνοϊού, τώρα και με την σιγή για το θέμα της Χρήσεως του Ναού της του Θεού Σοφίας ως Τζαμιού. Θα δούμε και άλλα!!!

7.      Εκθέσαμε τις εκκλησιολογικές μας θέσεις αναλυτικά σε πολυσέλιδη πραγματεία: “Ο Εκκλησιολογικός Όρος των Διαλλαγών προς Ενότητα” με σαφήνεια και καθαρότητα. Ποιός από τους αποτειχισμένους κληρικούς διετύπωσε τόσο ξεκάθαρα και εξ αρχής και χωρίς να παρεκκλίνει σε όσα έλεγε, όλη την πορεία της αποτειχίσεως με συγκεκριμένες προτάσεις-λύσεις αλλά και ενστάσεις, οι οποίες έκαναν τους περισσοτέρους αποτειχισμένους κληρικούς να απαξιώσουν του αγώνα μας; Αν όλοι δεν κρατούσαν ένα σχέδιο στο πίσω μέρος του μυαλού τους, οπωσδήποτε όμως δεν παρουσίασαν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικής, και μάλιστα γραπτώς, του αγώνα που τελικά έμεινε και στην μέση και δεν τελεσφόρησε. Διότι, ακριβώς, δεν μπόρεσαν να πείσουν τους πιστούς τους αποτειχίσεως ότι γίνεται σωστά ο αγώνας. Και δεν είχαν, τουλάχιστον, την γεναιότητα να αναγνωρίσουν την τιμιότητα του αγώνος εκ μέρους μας εξαρχής. Το ότι κρατήσαμε ορθή, Αγιοπατερική τακτική και πνεύμα όχι επιθετικό προς το παλαιό, χωρίς βέβαια να απορρίπτουμε ούτε τα πρόσωπα της αποτειχίσεως από το νέο ημερολόγιο αλλά επισημάναμε την εσφαλμένη νοοτροπία, διότι διακρίναμε ότι σε μη αγιοπατερική βάση θα αποτύχενε τελικά η αποτείχιση, όπερ και εγένετο! Δεν επιζητούμε ούτε εγκώμια, ούτε καν αναγνώριση! Προσέξτε όμως! Εσείς διαβάλατε τελείως τον αγώνα μας, επειδή είχαμε το θάρρος να σας πούμε ότι ακολουθείτε λάθος τακτική! Και τώρα τί; Βγαίνουν μεμομένως λαϊκοί και έχουμε γεμίσει ομάδες και ομαδούλες που δεν κάνουν υπακοή -όχι σε επίσκοπο, γι αυτό σωστά ενεργούν- αλλά σε κανέναν Γέροντα!!! Ορίστε αποτέλεσμα. Θαυμάστε το κατόρθωμα!!!

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: